ČMA podepsala memorandum o spolupráci s Vinasme

Dne 17. února podepsal výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš memorandum o spolupráci s To Hoai Nam z Vinasme – Vietnamské asociace malých podniků. Cílem navázání spolupráce je upevnit vazbu mezi oběma stranami a nastavit dlouhodobé přátelské vztahy. V neposlední řadě jde také o rozvoj obchodních příležitostí, zvýšení investic a podporu usnadnění byznysových aktivit v obou zemích.

V případě zájmu ze strany členské základny České manažerské asociace o informace ohledně aktivit Vinasme či možného obchodního kontaktu, neváhejte kontaktovat kancelář ČMA. K vyzvednutí v kanceláři je také publikace shrnující obchodní příležitosti ve Vietnamu.

Vinasme, Vietnamská asociace malých podniků, má 700 tis. členů – malých a středních firem. Poptávky a nabídky českých subjektů bude vyhodnocovat a doporučovat nejvhodnějším partnerům. Je také garantem, že na Vietnamské straně budou důvěryhodné firmy.

Ivo Gajdoš a To Hoai Nam při podpisu memoranda o spolupráci mezi ČMA a Vinasme.