ČMA je od května členem CEC European Managers

Přelomem v činnosti České manažerské asociace (ČMA) je její květnový vstup do evropské asociace manažerů CEC European Managers sdružující přes milion členů. Přijata byla 20. května při vrcholném setkání zástupců CEC European Managers v Bělehradě. ČMA zastupoval viceprezident Petr Choulík a výkonný ředitel Ivo Gajdoš.

Po šestnácti letech statusu pozorovatele se završila dlouhodobá snaha ČMA o zapojení do evropských struktur s cílem prosazovat účinněji zájmy svých členů v rámci EU. Stává se osmnáctou národní organizací. Součástí CEC je i osm sektorových konfederací, zastupujících manažery z oblasti informačních technologií, energetiky, bankovnictví a dalších oborů. ČMA si od plného členství slibuje intenzivní výměnu zkušeností a názorů na řízení podniků a společenskou odpovědnost.

CEC je uznávaným sociálním partnerem Evropské komise, což chce ČMA využít k posílení kontaktů na unijní struktury a sdílení informací, včetně získání přehledu o projektech EU. Asociace již nyní udržuje úzké vztahy s prezidentem CEC Ludgerem Ramme, který se zúčastnil loňského slavnostního vyvrcholení 25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Soutěž má do budoucna potenciál stát se celoevropskou záležitostí.