Číše vína s 1. náměstkem hejtmana královéhradeckého kraje

Celou fotogalerii naleznete zde

V Hradci Králové 27. 10. 2017

Populistická hesla některých politiků jsou urážkou odborníků/výsledky voleb do Poslanecké sněmovny prozatím nemají vliv na stávající koalici na Kraji/Regionální politika je služba veřejnosti, za kterou musí být vidět kus odvedené práce/ kvalita silnic je přímo úměrná objemu financí/ význam železniční dopravy roste, ale je nutná modernizace/rozvoj školství je ovlivněno společenskou poptávkou, atd. Toto je jen krátký výtah témat, o kterých mluvil náš host Brig.gen.v.v. Mgr. Martin Červíček, 1.náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje při společném setkání.

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS) a Centrum andragogiky uspořádaly dne 24. 10. 2017 v kulturním a školicím centru Cihelna společnou diskuzi s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Brig. Gen. v. v. Mgr. Martinem Červíčkem.

Úvodem všechny zúčastněné přivítala předsedkyně klubu RKS PhDr. Marie Jírů, která představila 1. náměstka hejtmana Brig. Gen. v. v. Mgr. Martina Červíčka a moderátorku diskuze Ing. Petru Michaličkovou z Centra andragogiky.

V začátku se náměstek hejtmana krátce představil a poté následovaly otázky paní moderátorky a účastníků.

Mluvilo se o opomíjeném tématu, a to o bezpečnosti státu a bezpečnosti ve firmách. Základem řešení problému vnitřní bezpečnosti a bezpečnosti v Evropě je spolupráce všech složek, od vlády, přes zpravodajské služby, až po státní zastupitelství. Problémem je také kyberbezpečnost, která není příliš řešená ve firmách, ani ve státní správě. Krajské úřady mohly využít dotace na podporu kyberbezpečnosti, ale plně je využila pouze Jihlava a částečně Hradec Králové.

Narazilo se také na téma dopravy. KHK má ve správě 3.500 km komunikací II. a III. tříd a 50% z nich je v havarijním stavu. Bohužel, údržba silnic je trvale podfinancovaná. Jediným řešením je navýšení investic do oprav a především do výstavby nových komunikací. Lze využít mj. i dotační programy jako je IROP a dotace přes SFDI. V roce 2017 se podařilo investovat do oprav a údržby 900mil. Kč a plán pro rok 2018 je 1 mld. Kč. Je též nutné řešit návaznost na dálniční sítě a veřejnou dopravu. I přes komplikace, které způsobily Děti země, by měla výstavba dálnice v úseku Hradec Králové – Smiřice začít příští rok. Stále komplikovaná situace je ohledně dálničního sjedu u obce Kocbeře.
Výstavba dalších úseků dálnice je zásadní moment pro bezpečnost na silnicích a počet lidí, kteří na silnicích každoročně umírají.

V neposlední řadě se opět mluvilo o stále diskutovanějším tématu, a tím je současné školství. V prvních ročnících středních škol v Královehradeckém kraji je 10.000 míst. Obsazenost je 50 procent. Jaké je možné řešení? Postupné snižování počtu škol a změna struktury oborů. Redukce musí být postupná, ale je nutná. Do rozhodování o budoucí kariéře žáků a studentů je bezpodmínečně nutné zapojit rodiče.

I přes velice podnětnou diskuzi se nám nedostávalo času, a proto jsme si témata, na která se nedostalo, nechali na příští setkání.

Po ukončení diskuze měli zúčastnění možnost sdílet své poznatky a názory u připraveného rautu a u číše vína, která pro ně byla připravena.

Společná diskuze byla velmi hodnotná pro obě strany, proto jsme se domluvili na uspořádání dalších takových setkáních, která, jak věříme, budou stejně přínosná.

Původní Tisková zpráva