Českému byznysu budoucnost ČR není lhostejná, diskutovat o ní bude v Herálci

Ivo Hlaváč z ČEZu, Jan Žůrek z KPMG, Jaroslav Biolek z AutoContu a Olga Kupec z Abydosu, to jsou zástupci českých firem, kteří přijali pozvání na konferenci České manažerské asociace (ČMA) a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD) Kam kráčí management? Strategický rámec Česká republika 2030. Z řad odborníků na konferenci vystoupí světová ekonomka Jana Matesová, Jaroslav Pašmik z VŠE a Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády. Panelová diskuze proběhne 16. února 2017 od 10 h v Chateau Herálec.

Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj ČR měl vydat v příštím půldruhém desetiletí. Jeho naplnění by mělo vylepšit kvalitu života a nasměrovat Českou republiku k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Tento zásadní dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni, navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, který vláda schválila v roce 2010. V šesti klíčových oblastech shrnuje, kam rozvoj České republiky dospěl, jakým čelí rizikům a jaké ho čekají příležitosti. Zpracovala jej Rada vlády pro udržitelný rozvoj.

Strategický rámec Česká republika 2030 vnímáme jako zásadní pro udržitelné směřování naší země a společnosti. Vzhledem k tomu, že v březnu se bude dokument projednávat na vládě, rozhodli jsme se uspořádat panelovou diskuzi s odborníky a se zástupci českého byznysu. Ta by měla ukázat na konkrétní kroky, které byznys považuje za rozhodující pro udržitelný rozvoj naší země. Zejména jde o to, že Strategický rámec ČR 2030 musí následně dostat jasné prvky strategie – to znamená jasné cíle, termíny, odpovědnosti, finanční krytí atd.“ vysvětlil záměr konference Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.  

„Z výzkumu, který mezi českými firmami provedla Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj v polovině roku 2016, vyplynulo, že 72 % firem považuje rozvoj a směřování civilizace za dlouhodobě neudržitelné, z toho 39 % zastává názor, že je nutná radikální proměna ekonomického systému. To jsou pro nás jasné signály, že je potřeba podniknout konkrétní kroky a český byznys se na nich chce podílet. Konference jedním z takových kroků je,“ doplnil Jan Žůrek, prezident CBCSD a zástupce KPMG.

Konference Kam kráčí management? Strategický rámec Česká republika 2030 bude streamovaná online na tomto odkazu, dotazy je možné klást již nyní zde. Hashtag konference je #CMAHERALEC2017. Studenti mají vstup na konferenci za symbolických 121 Kč. Přihlásit se lze prostřednictvím tohoto odkazu. Hlavním partnerem je společnost Sika CZ, která má principy udržitelného rozvoje systémově zakotveny v řízení a chodu společnosti.

Veronika Žurovcová