České manažerky pro konkurenceschopnost ekonomiky

Umíte odhadnout, z kolika součástek se skládá klavír? Přibližně ze 7000! A z jakého dřeva se vyrábí? Ze smrkového, ale ne jen tak ledajakého. Strom musí vyrůstat nejlépe v osmisetmetrové nadmořské výšce, uprostřed lesa, obklopen dalšími stromy. Nesmí na něj moc svítit sluníčko, ani se kolem něj prohánět třeba vítr. Je to proto, aby mu rovnoměrně a ne příliš rychlým tempem přibývaly letokruhy, aby byla optimální hustota dřevní hmoty a tak zvané rezonanční dřevo bylo prostě tím nejlepším, jaké je k výrobě slavných pian značky PETROF potřeba.

To všechno jsme se dověděli na návštěvě podniku PETROF, spol. s r.o. v Hradci Králové, kam nás pozvala jeho jednatelka a prezidentka skupiny PETROF Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová, letošní manažerka roku 2014. Akci zorganizoval Klub manažerů roku České manažerské asociace společně s Regionálním klubem Severovýchodní Čechy a opravdu se vydařila. Sešlo se nás kolem padesátky a bylo o čem povídat. Měli jsme možnost prohlédnout si unikáty v Muzeu PETROF a dovědět se spousty zajímavostí, proniknout do historie slavného rodu, jehož dnešní, již pátá, generace šíří slávu značky do celého světa. Prošli jsme jednotlivé provozy, kde piána přicházejí na svět, a zjistili, že 70 procent je stále ruční práce, kam patří i ta mistrovská řezbářská.

Zuzana Ceralová Petrofová při této příležitosti uvedla, že si nesmírně váží možnosti zapojit se do práce ČMA, protože se jí program a strategie asociace líbí a chápe jej jako smysluplný pro rozvoj vlastního rodinného podniku. Stejně tak oceňuje práci členských firem a osobností, které stojí v jejich čele, i pro ni je to další zdroj poznání a poučení.

Ing. Pavel Kafka, prezident ČMA, zdůraznil, že návštěvy firem, které mají co nabídnout i sdělit, jsou vždy inspirující pro ostatní a že taková setkávání má v úmyslu asociace připravovat i nadále. I jejich prostřednictvím se dají šířit zajímavé myšlenky a nápady či sdílet zkušenosti, navzájem si lze i pomáhat při řešení palčivých akutních záležitostí. Je to o hledání cest a vzájemné komunikaci. Hovořil také o tom, že ČMA cíleně mapuje české podnikatelské a manažerské prostředí, v němž ženy zaujímají stále výraznější pozice a prosazují se jako zajímavé osobnosti. Otázky genderového přístupu jsou totiž součástí programu ČMA, a to především ve spojitosti s diskuzí o konkurenceschopnosti české ekonomiky. Firma PERTOF je atraktivním příkladem rodinné firmy, v jejímž čele stojí již řadu let právě žena. Její styl řízení, nápady i odvaha řešit řadu výzev přivedla značku opět mezi nejdůležitější globální hráče v oboru.

PETROF dnes obchoduje s více než 60 zeměmi na pěti kontinentech. Exportuje přes 90 procent produkce. Především na východ, k největším odběratelům patří Čína, Rusko, Japonsko, dále Austrálie, Německo, Itálie, ale i Taiwan či Honkong a USA. Za 150 let trvání dodala firma zákazníkům přes 625 000 nástrojů. Loni uvedla na trh prémiovou značku ANT. PETROF, která reprezentuje klavíry určené pro špičkové hráče na světových pódiích.

Zuzana Ceralová Petrofová patří k již celé plejádě žen ve vedení českých firem, které dokazují, že se v čele společností umí plně a hodnotně seberealizovat. Vede firmu, která patří nejen k významným českým exportérům, a pečuje o atraktivní a léty cizelované know how. Je rovněž inovátorem, a to nejen výrobního programu, ale zejména v řízení firmy, v péči o značky a image. Společně se svojí sestrou, která má na starost Muzeum PETROF, jsou příkladem podnikatelské a manažerské praxe, která jde ruku v ruce s principy udržitelnosti, etiky a vztahu ke kulturnímu dědictví národa. Ani genderové záležitosti nejsou opomíjeny.

Na otázku, zda to mají ženy v roli majitelek či manažerek firem, institucí, organizací složitější, než jejich mužské protějšky, Zuzana Ceralová Petrofová odpovídá, že vše je o prioritách a organizaci práce. „Pokud máte kolem sebe vhodný tým lidí, na které se můžete spolehnout, a to správné odhodlání pro věc, všechno nakonec jde,“ vysvětlila a dodala: “Myslím, že žena manažerka díky své přirozenosti dokáže kolem sebe budovat tým, který se vzájemně doplňuje, podporuje, lidé spolu komunikují. Funkčnost a výkonnost takového týmu jsou jistě i pro ženu – manažerku prioritou, stejně tak jako pro muže – manažera. Ona však nemusí u toho s nikým soutěžit.“ Potvrdila, že genderová problematika je České manažerské asociaci blízká a že přispívá k prosazování iniciativ vedoucích ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA, uvedl, že s novými daty a poznatky na téma genderové otázky chce reprezentace ČMA vystoupit před odbornou veřejnost v dubnu 2015. Mimo jiné proto, že se ztotožňuje s myšlenkami Světového ekonomického fóra WEF, jehož význačná výzkumná aktivita Gender Gap se rovnosti žen a mužů v pracovním procesu průběžně věnuje. Její analýzy uvádí, že teprve za 80 let je naděje, že si na pracovišti budou ženy a muži rovni. Je to tvrzení, nad nímž dnes řada českých firem diskutuje, zejména pokud jde o složení vrcholového vedení. Zuzana Ceralová Petrofová k tomu doplnila: „Myslím, že nejrozumnější je mít smíšený management. Ženy přirozeně „stmeluji“ kolektiv a „obrušují hrany“. Muži zase naopak mají jasný tah na branku. Vzájemně se svými charakteristikami a postojem k životu dobře doplňují. Ať je to žena nebo muž, oba by samozřejmě měli disponovat těmi správnými schopnostmi a vědomostmi pro danou pozici.“

Odborníci již dávno prokázali, že vhodně namixované kolektivy obou pohlaví jsou výkonnější, komunikativnější a zajišťují lepší tržní postavení. Výsledky PETROF spol., s r.o. to potvrzují. Na základě nápadů a speciální strategie během ekonomické krize doplnila tato společnost výrobní program tak, aby podnik neztratil tempo a zůstal věrný tradici svého jména, například o zakázkovou výrobu nábytku z vysoce kvalitního dřeva, které zbývalo z vlastní výroby hudebních nástrojů, začal vybavovat kuchyně nebo jachty bohaté klientele. Zahájil také výrobu zvukové techniky pro společnost Marka Levinsona, který tuto aktivitu přesunul ze Švýcarska právě do České republiky. Firmu to společně s dalšími kroky v řízení a organizaci práce navedlo na další směr podnikání. Dnes zaměstnává 220 lidí, kteří svými letitými zkušenostmi vytváří hodnoty ze 70 procent ruční prací. Firmu opět provází úspěchy. Například pro výrobu pian PETROF má v portfoliu již pět značek, jejichž prostřednictvím cílí na všechny skupiny klientů, a to jak v České republice, tak v Číně nebo v USA. Mezi reference patří například Paul McCartney někdejších Beatles, proslulý skladatel filmové hudby Ennio Morricone či fenomén opery Peter Dvorský.

 

 (pro ČMA vitaPR)