ČMA zakládá Radu expertů

pb104437
Celou fotogalerii naleznete ZDE

Ve čtvrtek 10. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání Rady expertů ČMA. Nově obnovená rada se poprvé sešla na Vysoké škole ekonomické u příležitosti udělení čestného titulu doctor oeconomicae honoris causa profesorovi Mintzbergovi z kanadské McGill University.

Rada expertů se stane vrcholovým poradním, konzultativním orgánem prezidia ČMA. „Posláním Rady je expertní činnost, která vyústí ve formulaci odborných stanovisek a doporučení směřujících k uplatňování principů a metod moderního managementu a ke zkvalitnění podmínek pro řízení podnikatelských i dalších subjektů, státní a veřejnou správu nevyjímaje. Dalším, neméně podstatným cílem, je kultivace prostředí managementu a zvyšování společenské prestiže manažerské profese,“ popsal cíle Rady expertů prezident ČMA Pavel Kafka.     

Jmenování do Rady expertů přijaly přední osobnosti českého managementu, jako jsou Zdeněk Pelc, Vladimír Feix, Miroslav Dvořák, Luděk Pfeifer, Jitka Pantůčková, Bořivoj Frýbert, Olga Girstlová, Lubomír Stoklásek, Ladislav Macka či Ludmila Koutská. Za akademickou sféru bude v radě zasedat Richard Hindls, Ivan Nový, Tomáš Zima, Václav Liška, Eva Syková, Zdeněk Souček, Milan Zelený a Zbyněk Pitra. V nejbližším období se bude Rada expertů ČMA zabývat propadem prestiže manažerské profese. Podle výzkumu Sociologického ústavu AV ČR profese manažera za posledních deset let klesla v žebříčku prestiže povolání z 9. na 17. místo z celkově 26 hodnocených.

Spojení prvního zasedání rady s udělením čestného doktorátu profesoru Mintzbergovi není náhodné. Henry Mintzberg je předním světovým odborníkem v oblasti managementu. Celou svoji profesní kariéru se věnuje problematice managementu a business strategií, napsal více než 170 odborných článků a 17 knih. Postupně se zaměřoval na povahu manažerské práce a pracovní role manažerů, organizační strukturu a její efektivní design, strategické plánování a řízení a také vzdělávání v oboru managementu. Henry Mintzberg se zasloužil o zásadní posun v oblasti organizační teorie, v průběhu své profesní kariéry obdržel desítky mezinárodních ocenění a čestných titulů.

 

Veronika Žurovcová

Click to Hide Advanced Floating Content