Česká manažerská asociace prochází rychlou transformací

Příběhy manažerů jsou napínavé. Každý má něco svébytného, poutavého. Prosperita, mediální partner ČMA, měla tu čest si řadu z nich vyslechnout a publikovat. S mnoha zajímavými osobnostmi, které se zapsaly do dějin české ekonomiky, jsme se setkali právě na půdě České manažerské asociace.

Jednou z nich byl také profesor Jaroslav A. Jirásek, guru v oboru mezinárodního strategického řízení, vizionář a také muž s notnou dávkou smyslu pro humor. Bohužel již není mezi námi, na rozdíl od myšlenek, které nám zanechal. Jeho telefonní číslo mám ale stále v mobilu a nikdy je nevymažu. Jeho definice potřebnosti měsíčníku cíleného k podnikatelské a manažerské veřejnosti i naše vydavatelské know-how, které, ať chcete, nebo ne, za ty roky nasbíráte, označoval za příhodné a měl nás rád. Co si přát víc? Poctil nás rozhovory i články a musím přiznat, že měl vždy pravdu. Ohlasy odborníků na jeho vystoupení dokládaly jeho genialitu. Odvaha tohoto člověka nově formulovat vzešlá z mimořádného analytického a synergizujícího talentu posílená celoživotní praxí komunikace doslova s celým světem businessu i představiteli trendů originálních manažerských metod byla úchvatná. A pro nás i naše čtenáře dobrým vodítkem v tříbení diskuzí o vývoji či postavení české ekonomiky ve světovém kontextu. Byl několik let členem naší redakční rady a potkala jsem se s ním právě díky České manažerské asociaci. Mnohým jejím členům byl vzorem i učitelem. Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA, by to jistě potvrdil. Jeho jsem se zeptala, čím v současnosti asociace žije především:

Gajds nve

Ivo Gajdoš, výkonný ředitel ČMA

Jak charakterizuje Česká manažerská asociace manažera současnosti?

Je to manažer-empatik a zároveň manažer-vizionář! Měl by být interdisciplinární, stále se učící a měl by jednat podle hesla T. Bati: Mysli globálně, jednej lokálně. Etika patří k základům slušného chování manažerů a udržitelný rozvoj spolu s ekologickým přístupem je zákon. Bez toho nemůže žádný manažer ani žádná firma dlouhodobě existovat. A také musí myslet na svou kondici a zdraví, protože vystresovaný manažer je hrozbou pro firmu, pro svou rodinu i pro sebe.

Skloubit zkušenosti moudrých s názory nastupující manažerské generace, kterou ovlivňují nejnovější technologie a digitalizace světa – jde to, nebo ne?

Jde to! S novým nápadem skloubení zkušeností moudrých s názory nastupující manažerské generace přišel Vilém Vrba, vedoucí Klubu mladých manažerů ČMA. Již druhým rokem probíhá úspěšný projekt XY-Transfer, ve kterém jde mezi mentorem a mentee o výměnu zkušeností obou skupin. Ale také o sdílení životních postojů, přístupu k sociálním sítím a nejnovějším technologiím a aplikacím. Mladším i starším to přináší poznání, že mezigenerační problémy nemusí být až tak „horké“, jak se v některých médiích uvádí.

Čím se vyznačuje generační výměna manažerů? Jak to vnímá vaše asociace?

ČMA prochází rychlou transformací. Při SWOT analýze, kterou jsme si dělali před dvěma roky, vyplynulo, že pokud ČMA nezaujme mladou generaci, tak nemůže jet ve „starých kolejích“ dál. Bohudík jsme na to reagovali rychle a v současné době se počet členů z generace Y zvyšuje – hlavně díky aktivitám Klubu mladých manažerů, ale také díky novým tématům, které se snažím v ČMA uvádět na scénu. A čím se vyznačuje generační výměna manažerů? Na jubilejním 250. klubu o tom hovořil Tomáš Macků z členské firmy IPSOS, která na toto téma provedla průzkum: Je jim 16–22 let a právě vstupují na pracovní trh, ať už jako brigádníci, zaměstnanci, nebo začínající podnikatelé s vlastními projekty. Bez ohledu na to, kolik je jim let, cítí se členové generace Z dospělí – a očekávají, že jako s dospělými s nimi bude jednáno. Toto jejich očekávání je podporováno i tím, že starší generace je respektují jako odborníky na internet a moderní technologie. Možná, že působí nesoustředěně a trochu povrchně. Ve skutečnosti jsou však zvyklí neustále přepínat pozornost, rychle třídit informace a nenechat se omezovat jejich podobou. Pokud je chcete zaujmout prostřednictvím videa, máte na to pouze čtyři sekundy. To je průměrná doba, kdy se na video vydrží dívat. To jsou některé charakteristické rysy, ale firmy dělají vše pro to, aby dovedly mladé manažery nejen získat, ale také udržet.

ČMA klade velký důraz na to, aby osobnosti, na které je velký společenský tlak, uměly také odpočívat a pečovat o své zdraví. Jakými aktivitami tento trend podporujete?

Připravili jsme pro své členy speciální program Řeku zdraví, ve které se manažeři nejprve seznámí se svým zdrojem talentu a energie a poté se naučí, jak tuto energii podporovat a využívat (vždyť každý mobil a počítač se musí pravidelně dobíjet, jinak „exne“, a manažer také nemůže jet nadoraz na své baterky). Souvisí to se zdravým životním stylem – hlavně se skladbou stravy a fyzickým pohybem – v našem programu je to cvičení s dlouhou tradicí či-kung a různé formy meditace.
Neméně důležitá je rovněž „mentální hygiena“, která podobně jako čisté zuby a pleť dává člověku hned po ránu dobrý pocit, optimizmus a radost ze života. Ovšem musíte na ni myslet také večer před spaním, abyste si opravdu dobře odpočinuli, obnovili své baterky a vyčistili svou mysl od celodenního chaosu. Vnitřní spokojenost podporujeme navíc psychologickými semináři zaměřenými na práci s emocemi a „vnitřním dítětem“ pod názvem Psychologie radosti.

Co nového pro své členy asociace na konec roku připravila?

Kromě série vánočních setkání jednotlivých klubů proběhne od 13. listopadu v České televizi čtyřdílný seriál Klima mění Česko, kterou realizovala sesterská Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Seriál nebude lidi „strašit“, ale ukáže možnosti, jak ekologické katastrofě zabránit a zároveň realizovat svůj business s přidanou hodnotou udržitelného rozvoje.

V době vydání tohoto článku již budeme mít za sebou slavnostní křest knihy 100 let od začátku svobodného podnikání v Československu s podtitulem Manažeři se lvíčkem, který jsme naplánovali na 28. října v Obecním domě v Praze. ČMA tuto knihu vydala ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta a spisovatelem Kamilem Miketou. Ve druhé části publikace jsou manažerské příběhy „manažerů čtvrtstoletí“ – dvacítky těch nejlepších, kteří byli vyhodnoceni na Pražském hradě za svou činnost v uplynulých 25 letech.
Asociace připravila na konec roku také rozjezd dvojice nových klubů – Mezinárodní manažerský klub a Klub Řeky zdraví. Doufáme, že to stávající členy osloví a zároveň přitáhne i další… Na konci roku také proběhne bilance druhého pilotního projektu XY-Transfer a zároveň start třetího běhu tohoto populárního programu, o který je stále větší zájem jak mezi mentory, tak mezi mentees.

Soutěž MANAŽER ROKU dozná změn. Už se přesně ví, jakých?

Ano, ve spolupráci s novým mediálním partnerem, vydavatelstvím Economia, jsme pro 26. ročník připravili zjednodušení celého procesu od přihlášení do soutěže (kdy se může přihlásit jakýkoliv manažer i sám, pokud splňuje předepsaná kritéria), přes nové kategorie:
1. Leader for Future (Manažer nového myšlení – New Minds, Vizionář, Hi-tech)
2. Smart Manager (Průmysl 4.0, Smart life, Smart Cities, Smart Regions)
3. Krizový/Interim manažer
4. Zahraniční manažer
5. Mladý manažerský talent do 35 let

Zůstávají klasické „oborové kategorie“, jejichž počet se však radikálně snížil:
1. Průmysl
2. Zemědělství
3. Služby
4. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)
5. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

A vyvrcholením bude vyhlášení Top 10 manažerů, Manažera či Manažerky roku (bez ohledu na gender). Zvláštní cenu udělí časopis Moderní řízení. S dlouholetými mediálními partnery, jako je například Prosperita samozřejmě i nadále počítáme. Stejně jako v předešlých dvou ročnících budou vyhlášeni vítězové také ve speciální kategorii – Inovace pro udržitelný rozvoj. Tuto cenu uděluje CBCSD. To jsou velmi zjednodušeně hlavní změny této tradiční soutěže.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

.

Rozhovor byl uveřejněn ve speciální příloze ke dvaceti letům existence časopisu Prosperita na českém mediálním trhu. Jeho originální znění naleznete zde.