Češi více věří, že se budou mít v roce 2016 lépe

Z aktuálního výzkumu agentury Ipsos provedeného v říjnu 2015 na reprezentativním souboru populace ve věku 18-65 let vyplývá, že přibývá Čechů s optimistickým názorem na další vývoj ekonomické situace jak v ČR, tak v jejich domácnosti. To souvisí i s růstem pocitu štěstí během posledních let.  

Od roku 2012 kontinuálně narůstá počet lidí, kteří jsou optimističtí ohledně budoucího ekonomického vývoje. Oproti loňskému roku se jejich počet opět navýšil, a to o pět procentních bodů. Celkem 16 % Čechů věří, že se ekonomická situace v příštích 6 měsících bude dále v ČR zlepšovat. Nicméně nejvíce lidí se přiklání spíše ke stagnaci (téměř 60 %).

Ještě větší důvěru mají ale lidé sami v sebe. Čtvrtina populace ve věku 18-65 let věří v další zlepšování své osobní ekonomické situace, čili ve své domácnosti, a i zde zaznamenáváme trvalý růst optimismu v posledních 4 letech. Nejvíce optimistů je mezi mladými lidmi do 24 let, vlastní finanční situaci vidí do budoucna pozitivně 41 % z nich, také u lidí do 34 let je toto číslo vysoké, a to 37 %. S věkem ale hladina optimismu postupně klesá. Nejvíce skeptičtí jsou tak lidé starší 55 let, kteří očekávají spíše zhoršení.

Z ostatních sociodemografických údajů jsou největší rozdíly vedle již uvedeného věku také v názorech lidí podle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. Výrazně optimističtější jsou lidé s VŠ vzděláním.

S radostí každý rok sledujeme nárůst počtu Čechů, kteří budoucnost vidí optimisticky. Ať už se jejich vnímání zakládá na osobních zkušenostech, na tom, co slyší ve svém okolí nebo z médií, je to určitě dobrá zpráva v dnešní uspěchané a zároveň rozkolísané době,“ dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos, která výzkum zrealizovala. „Samozřejmě to i vytváří prostor pro další zvyšování jak spotřebitelské poptávky, tak i výše maloobchodních tržeb,“ doplnil.

Určitě zajímavé je, že s dlouhodobým růstem optimismu v ekonomiku stupá mezi lidmi i pocit štěstí.

V říjnu 2015 uvedly téměř ¾ populace, že jsou šťastné (před rokem to byly jenom 2/3).

Platí, že lidé, kteří věří ve zlepšení vlastní finanční situace, zároveň častěji uvádějí, že se cítí šťastní. Oproti loňskému roku také klesl počet těch, kteří se cítí unaveně, z 37 % na 29 %, i když právě únava je stále nejčastější odpovědí Čechů na otázku, jak se cítí. Dále potom odpovídají, že se cítí normálně (26 %), v klidu a v pohodě (18 %), ale také znepokojeně (13 %).

Z pocitů lidí se během posledního roku nejvíce zvýšil pocit znepokojení, což souvisí s celkovou situací ve světě. Nutno uvést, že tento výzkum byl připraven ještě před listopadovými pařížskými událostmi.

07_graf

.

Kontakt:
Tomáš Macků
GSM: +420 774 646 799
tomas.macku@ipsos.com