Češi si v porovnání s cizinci stále málo věří

zaznělo na setkání ČMA…

golem212

Celá foto-galerie z 212. Manažerského klubu ČMA zde

 

Řada Čechů zejména v posledních letech hojně vyjíždí za prací do zahraničí s domněním lepších pracovních příležitostí, vyššího platu a načerpání zkušeností. A právě tématem Češi ve srovnání s cizinci se zabývalo únorové setkání Pražského manažerského klubu ČMA, které proběhlo v prestižním klubu Golem. O problematice uplatnění se v zahraničí promluvil Ing. Jaromír Hájek ze společnosti LeasePlan, který od roku 2007 pracoval na vrcholné pozici v italské pobočce společnosti. Přítomným manažerům popsal jednak své osobní zkušenosti s prací v Itálii a zároveň předal rady, jak se v zahraničí pohybovat a jak dosáhnout úspěchu.

Nejúspěšnější jsou ti, kteří dokáží jednoduchost dotáhnout k dokonalosti a zároveň se učí zkušeností a pozorováním,“ sdělil v úvodu setkání Ing. Jaromír Hájek. Je to podle něj princip, který neplatí jen pro Českou republiku, ale i mezinárodně.

Ing. Hájek je spjat zejména se dvěma zahraničními zeměmi, a to s Itálií a Holandskem. V Itálii kromě pracovního života strávil už sedm let ve svém dětství a naučil se tam plynně italsky. Druhou zemí, respektive národností, se kterou je spjat, je Holandsko a Holanďané. Obě firmy, ve kterých během svého života působil, byly v rukou právě holandských vlastníků. A od Holanďanů pochází i jeho první pracovní zkušenosti související s cizí národností a odlišnou mentalitou. „Holanďané mají pragmatický přístup a nepovyšují se. Jsou sice šetřiví, ale umí ocenit kvalitní práci a servis. Razí heslo, že musí nejprve poznat místní kulturu a zvyky a následně se přizpůsobit,“ vysvětlil Ing. Jaromír Hájek.

Italové jsou podle něj naopak zcela odlišní. Na základě své spolupráce s nimi je vnímá jako přátelské, ale neupřímné, i jako dříče, ale bez větší efektivity práce. Italům také dle jeho zkušeností chybí národní hrdost, což je podle něj ovlivněno i politickou a ekonomickou situací.

Po mém příchodu na pozici CEO do italské pobočky jsem zjistil, že situace ve firmě je složitá. Seznámil jsem se s týmem, který měl sice skvěle vypracované prezentace, ale chyběla mu efektivita práce, odbornost i tah na branku,“ popsal. Každopádně na základě práce s týmem se postupně italská pobočka společnosti dostala do popředí, vyhrála zásadní výběrové řízení a celkově se stabilizovala. Pomohl tomu i demokratický styl řízení a dobrá komunikace s celým týmem.

Při řízení firmy je prioritou motivovaný tým a všichni lidé, protože jen nadšený tým posouvá firmu dál. Je nutné mít se všemi rovné vztahy a nedělat rozdíly, například mezi vysoce postaveným kolegou z týmu a recepční,“ předal svojí zkušenost Ing. Hájek.

Ostatní národnosti a Češi

Během únorového setkání ČMA zaměřeného na zahraničí, práci a cizince nebyly opomenuty ani jiné národnosti. Mluvilo se například o Američanech a nám blízkých Slovácích. Američané jsou podle Ing. Hájka nepřekonatelní v prezentaci, kterou mají na vysoké úrovni a dokáží tak zapůsobit, ale celkově jejich znalosti a schopnosti nejsou tak rozsáhlé jako například naše. Slováci jsou podle něj vlídní a pohostinní k cizincům, ale už méně k sobě, kde mezi nimi panuje jistý druh nevraživosti.

Pro úspěšné fungování v zahraničí je nutné získat znalost lokálního trhu, snažit se sžít a přizpůsobit dané zemi, ovládat místní jazyk a mít síť kontaktů, které pomohou. Nutný je také neustálý drive a dostatečná pozornost, protože konkurence je v zahraničí tvrdá,“ řekl dále. Cestou k prosazení se je také čerpání ze zkušeností vyspělejších trhů, učení se z už zavedených inovací a jít si za cílem a být první. „Češi musí mít dostatek důvěry, neměli by se podceňovat a musí se umět prodat,“ sdělil závěrem Ing. Jaromír Hájek.

Hostem setkání ČMA byl také Pavel Baštář ze společnosti Invelt s.r.o., dlouholetý přítel Jaromíra Hájka. Ten odlehčeně promluvil například o elektromobilech, jejich budoucnosti nebo o rozdílu ve spolupráci s Němcem a Angličanem. Zdá se, že skutečně platí heslo „německá preciznost“ a „s klidem Angličana“.

O Ing. Jaromíru Hájkovi:

Ing. Jaromír Hájek vystudoval VŠE – Obchodní fakultu, zahraniční obchod. Od roku 1990 je na pozici top manažera, nejdříve v oblasti poradenství a od roku 1995 je generálním ředitelem LeasePlanu v České republice. V letech 2007 – 2011 řídil italskou pobočku (500 zaměstnanců a 100 tisíc vozidel). Kromě toho byl u vzniku slovenské a rumunské pobočky. LeasePlan, který působí dnes ve 32 zemích a spravuje více jak 1.300 tis. vozidel, v loňském roce oslavil 50. výročí od svého vzniku. LeasePlan pod jeho vedením zavedl operativní leasing automobilu na český trh. LeasePlan si po celou dobu působení v ČR udržel pozici č. 1 na trhu. To přispělo k tomu, že v roce 1999, po čtyřech letech na postu generálního ředitele, získal ocenění nejlepší pobočka roku. Rok 2013 byl zaměřen na růstové ukazatele, kvalitu, odbornost a servis. LeasePlan Česká republika, s.r.o. v daném roce dosáhl rekordního finančního výsledku, znovu nastartoval růst a dosáhl nejlepší spokojenosti zákazníků dle průzkumu TNS ve skupině. Podnikatelské a hospodářské výsledky Ing. Hájka, doplněné perfektní italštinou, vedly holandské vedení k nabídce, aby převzal a restrukturalizoval italskou, mnohonásobně větší pobočku. Výzvu přijal, uspěl a splnil očekávání. Ing. Hájek patří k manažerům nadnárodního formátu. Ví, co chce, ale hlavně umí své vize naplnit a zrealizovat.

 

Text: Lenka Netušilová