Cena za výjimečný růst firmy putuje do Centra andragogiky

Cena za výjimečný růst firmy putuje do Centra andragogiky

Počátkem listopadu 2014 se v Kongresovém centru Praha konal slavnostní galavečer, na kterém byly vyhlášeny výsledky soutěže Ocenění českých podnikatelek. 7. ročníku se zúčastnilo 18 463 firem, z nich vzešlo 626 podnikatelek – semifinalistek.

Majitelka společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie Jírů, se stala vítězkou a obdržela „Cenu za výjimečný růst firmy.“

Kategorie „Cena za výjimečný růst firmy“ byla udělena pod patronací společnosti Microsoft ČR. Hodnotí se řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které je firma zařazena.

V soutěži OCP jsou hodnoceny podniky, které vedou povinně podvojné účetnictví, mají nejméně 10 zaměstnanců, jsou 100% vlastněné Češkou a fungují pod jejím vedením nejméně čtyři roky. Soutěž byla založena v roce 2008. Jejím cílem je podpora českých žen, podnikatelek. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

PhDr. Marie Jírů je předsedkyní ČMA Regionálního klubu Severovýchodní Čechy a ČMA jí tímto blahopřeje k získanému ocenění.