CEC Newsletter: Lekce Brexit, skandinávské vedení a vyhoření

Brexit: společný osud, rozdělené hlasování (anglicky)

V návaznosti na rozhodnutí Dolní sněmovny odmítnout Mayvé návrh zákona o Brexitu, evropští manažeři CEC požadují právní jistotu pro manažery a pracovníky po Brexitu. “Bez jasných pravidel a záruk pro všechny občany může Brexit bránit úzkým vztahům mezi Spojeným královstvím a EU, což by bránilo blahobytu milionů”, varuje generální tajemník Maxime Legrand. Evropa by se nyní měla poučit z lekce Brexitu a investovat do udržitelných dvoustranných vztahů.

Přečíst celý článek…

 

Skandinávské vedení, výhody a výzvy

Existují nějaké zásadní rozdíly mezi skandinávským vedením a vedením v jiných částech Evropy? Pokud ano, jaké jsou tyto rozdíly, přínosy a výzvy a existují i přes významné podobnosti i rozdíly ve vedení mezi třemi skandinávskými zeměmi? Tyto a další otázky byly vzneseny na semináři CEC o “vedení budoucnosti” a zkoumány v průzkumu manažerů ve Skandinávii.

Přečíst celý článek…

 

Boj proti vyhoření, zvládání psychosociálních rizik

Podle Eurofoundu u 15 až 25% Evropanů bylo zjištěno, že trpí mírnými formami vyhoření, zatímco 2-3% podléhalo těžkým formám vyhoření. Samoregulační prevalence vyhoření měřená v těchto průzkumech je v kontrastu s oficiálními čísly zdravotních zařízeních, pokud jsou uznány a diagnostikovány. Tyto údaje, ačkoli jsou orientační a vyžadují systematičtější šetření na úrovni EU, poukazují na vážné obavy v oblasti veřejného zdraví, které mají být řešeny jak správními orgány, tak i podniky.

Přečíst celý článek…

 

Zdroj: www.cec-managers.org