CEC Newsletter 110

Nový standard řízení pro přechod – výzva k usnesení EP

Evropští manažeři CEC, kteří zastupují jeden milion manažerů na úrovni EU, zveřejnili při příležitosti setkání s poslanci Evropského parlamentu svou zásadní zprávu „Manažeři v Evropě: dnes a zítra“. Abychom se v budoucnu vyhnuli hrozícímu nedostatku manažerů, je naléhavě nutné lépe rozpoznat manažery jako agenty změny, snížit stres a zlepšit profesionální udržitelnost.

Ostatní evropští sociální partneři (ETUC, BusinessEurope a Eurocadres) přítomní na schůzce tuto iniciativu uvítali jako prostředek k tomu, aby manažeři dostali ty správné nástroje pro formování budoucnosti udržitelným, inkluzivním a inovativním způsobem. Evropští manažeři mohou uvolnit potenciál EU v rámci Evropské zelené dohody pouze spojením vedení orientovaného na budoucnost, dobrých pracovních podmínek a solidních veřejných politik. Toto je první krok, ale potřebuje větší ambicióznost.

ČÍST VÍCE


Projekt EU: Udržitelné vedení pro spravedlivý a zelený přechod

CEC začíná v roce 2020 evropským projektem zaměřeným na pilotní výcvikový program zaměřený na udržitelné dovednosti vedení. Jak ukazuje naše poslední zpráva, pouze 17% evropských manažerů je školeno o udržitelnosti. Jak ukazuje naše poslední zpráva.

Proto CEC zadává evropský průzkum, který vyhodnotí výzvy a příležitosti manažerských dovedností potřebných pro přechod. Na základě výsledků studie bude navržen vzdělávací program, který vybaví evropské manažery všech vrstev potřebnými kompetencemi v oblasti systémového myšlení, účetnictví “Triple Bottom Line” a také průřezových dovedností vedení, jako je všímavost.

ČÍST VÍCE


Pokyny pro řízení psychosociálních rizik

V důsledku projektu EU o psychosociálních zdravotních rizicích byly zveřejněny nové pokyny pro manažery, jak zabránit stresu a vyhoření na pracovišti.

V současné době je 79% evropských manažerů znepokojeno stresem spojeným s prací, zatímco méně než 30% evropských organizací má zavedené postupy pro jeho řešení. Publikace poskytuje přehledný přehled pojmu psychosociální rizika, jeho příznaků a způsobů jejich řešení.

ČÍST VÍCE