Category: Blog ČMA

Kam kráčí management? Odpovídá Olga Kupec

Zeptali jsme se členů prezidia ČMA, jak vidí vývoj managementu v posledních letech a jak využívají lidský potenciál ve firemní praxi. Necháte se inspirovat? OLGA KUPEC, členka prezidia ČMA, jednatelka Abydos s.r.o. Jak se podle vašeho...

Kam kráčí management? Odpovídá Jan Března

Zeptali jsme se členů prezidia ČMA, jak vidí vývoj managementu v posledních letech a jak využívají lidský potenciál ve firemní praxi. Necháte se inspirovat? JAN BŘEZNA, viceprezident ČMA, personální ředitel pojišťovny Kooperativa Jak se podle vašeho...

Myšlenkový experiment a kreativní diskuse

Proces zpracování projekčního řešení inovace a plánu jejího úspěšného vstupu na cílový trh je ve své podstatě sekvencí myšlenkových experimentů. Provedení každého myšlenkového experimentu je vždy spojeno s realizací kreativní diskuse mezi aktéry (členy týmu...

Úvaha o manažerech z pera Vladimíra Feixe

Pamatuji se na to přesně. Bylo to za období roku 1993, kdy se mi spolu s dalšími dostalo té cti a byl jsem prohlášen za Manažera roku díky úplně nové soutěži, která u nás vznikla....

Uplatnění kreativity při řešení dilematu současného kapitalismu

Uplatnění kreativity při řešení dilematu současného kapitalismu V zahraničním odborném tisku se koncem minulého a začátkem letošního roku objevilo několik zajímavých článků, týkajících se některých aspektů dalšího udržitelného rozvoje současných podnikatelských subjektů. Společné všem bylo...

Inovace, tvorba nových trhů, vytváření pracovních míst a udržitelný rozvoj společnosti

V záhlaví tohoto příspěvku uvedené pojmy jsou často uváděny v různých (a mnohdy nepřesných) souvislostech. Bohužel, někdy i v příspěvcích osobností, od kterých je pochopení souvislostí mezi těmito pojmy předpokládáno. K takovým příspěvkům rozhodně nepatří v červnu loňského roku...