Business Canvas – vzdělávací kurz

Centrum andragogiky, kolektivní člen ČMA, vás zve na novinku na trhu – vzdělávací kurz Business Canvas. Více informací se dozvíte ZDE.

Cíle vzdělávací akce:

Otevře vám oči

 • je stručný, jde po podstatě,
 • podporuje komunikaci v týmu, s klienty – investory i poradci,
 • vede k inovaci produktů, služeb, procesů,
 • příprava pro změnu,
 • příprava pro zavedení nového produktu, služby pro klienty, inovace procesu,
 • naučíme Vás z nápadu dojít k životaschopnému produktu, službě.

Cílová skupina:

 • zaměstnanci inovačních center,
 • vývojáři,
 • projektoví manažeři,
 • vedoucí týmů.

Program:

 • není naučit posluchače klasickou „marketingovou abecedu“,
 • z hlediska praxe je přínosné si osvojit kreativní přístup k vyhledávání obchodních příležitostí, využívat synergických efektů
 • technika „Pitch up“ v marketingové praxi,
 • vyhledávání interaktivních forem nalezení konkrétního zákazníka s potřebou produktu nebo služby, případně vyvolání potřeby produktu nebo služby,
 • vytváření komunikační platformy se zákazníkem pro zjišťování jejich reálných potřeb, zohlednění účelu užití, inovace, výjimečnosti, synergie apod.,
 • důraz kladem na psychologické aspekty působení v rámci marketingových aktivit, především s ohledem na budování značky i zákaznického povědomí.

Lektorka:

PhDr. Mgr. Iva Moravcová