Business Breakfast s Pavlem Kysilkou

 

V ČR třikrát vyhlášený bankéřem roku Pavel Kysilka, dřívější generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny, nyní předseda správní rady společnosti 6D a aktivní manažer v oblasti kultury a vzdělání, byl hostem ČMA Regionálního klubu Morava. Jeho předseda Zdeněk Bílek shrnul své postřehy z úspěšné akce, která proběhla 20. května 2019 v Resort Maximus Brno, následovně:

„Pavlova posedlost pomáhat ekonomice a podnikání ho dovedla do mnoha významných pozic a také mnoha zemí. Vyznává přímočarost v jednání a považuje ji za klíčový moment v komunikaci, což je podle něho základem každého projektu. Sdělit nepříjemnou pravdu nejdříve sám sobě otevírá cestu k tomu, aby ji bylo možno sdělit i ostatním. Komunikace probíhá mezi lidmi a těch je kolem nás spoustu zajímavých a talentovaných. Potíž je v tom,že ne vždy se je daří správně propojit. Firmy se mnohdy neodlišují svými technologickým vybavením a procesy, ale zejména je rozdíl v lidech a firemní kultuře.To vše jsou myšlenky, které zazněly na dalším pokračování Business Breakfast v resortu Maximus Brno. Debata s účastníky se dotkla mnoha témat spojených s Pavlem. Jeho láska ke sportu a hudbě mu dodává energii pro to co miluje. Je to realizace rekonstrukcí a transformací, které vyžadují mnohdy odvahu, ale jeho znalosti a zkušenosti mu umožňují se dále nabít úspěchem z výsledku jeho práce“.