Boj proti vyhoření, zvládání psychosociálních rizik