Blog je tady pro vás, tvořme obsah společně!

Před časem jsme přemýšleli, co přinést jako další přidanou hodnotu vám, našim členům, a zároveň jsme chtěli přijít na něco, co by bylo užitečné nám všem navzájem. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Již pár měsíců máte k dispozici prostor, který je určen především vaší tvořivosti, zkušenostem, nápadům. Začínáme pozvolna, ale brzy se jistě zaplní vašimi články, úvahami i jinými příspěvky. Význam pro naši spolupráci bezesporu má. Rádi bychom vás na tento projekt upozornili a doufáme, že si postupem času získá vaši pozornost a zájem. Dnešní svět je o kreativitě, vzájemném sdílení zkušeností i myšlenek, o zapojení se. Rádi bychom vás tímto ke tvorbě blogu přizvali.

Jde o záložku Blog ČMA na webu České manažerské asociace. Zde lze publikovat rozmanité příspěvky ve formě článků, analýz, poznámek, komentářů. Tím se můžete podílet na rozvoji naší online komunikace a zároveň předávat své postřehy, náměty či názory široké odborné veřejnosti. Máte jednoduchou možnost obohacovat web ČMA, účastnit se vytváření poutavého obsahu, zahájit diskuzi o všem, co patří k tématu manažerské práce. Je tu prostor upozornit na novinky, vyjádřit se k zajímavé praxi v té které firmě, publikovat podnětnou zkušenost z cest do zahraničí. A jak se blog bude vyvíjet? Bude časem přinášet i jiný než textový obsah? To záleží na vás!

Těšíme se na vaše náměty, připomínky a hlavně inspirativní příspěvky.

Materiály zasílejte na emailovou adresu: zurovcova@cma.cz.

pro ČMA vitaPR