Běžet rychleji a správným směrem

Udržitelnost života a budoucnost naší planety je velké téma, které se blíží rychlostí světla. Ačkoli mnozí lidé zatím netuší, je to i jejich téma. Téma nás všech. A Česká manažerská asociace je průkopníkem mnohých myšlenek, které se postupně zabydlují v našem podvědomí i činech. Více již slova Ing. Pavla Kafky, prezidenta ČMA:

.

Řada aktivit České manažerské asociace směřuje k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Proč jste se vydali zrovna tímto směrem?

Česká manažerská asociace se zhruba před 5 lety rozhodla zaměřit se mimo jiné na mezinárodní vztahy a mezinárodní témata. Platforma Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) nabídla obojí – jak široké mezinárodní kontakty, tak i mimořádně významnou problematiku udržitelnosti rozvoje lidské společnosti a byznysu. Proto se ČMA stala zakládajícím členem a také organizačním centrem české pobočky WBCSD. A co je podstatné – téma udržitelnosti již oslovilo více než 30 000 firem po celém světě. Ty platformu WBCSD  v téměř 70 regionálních a národních pobočkách podporují.

 

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj se od svých začátků vyprofilovala ve významnou organizaci, která se snaží formulovat řadu nadčasových otázek a je součástí velké rodiny rozhodujících světových hráčů, kteří doslova ovlivňují novodobé dějiny s přesahem nejen do blízké budoucnosti. Jak souvisí tato iniciativa s každodenní prací českých manažerů?

Každodenní práce manažerů je obrazně o tom, jak běžet rychleji. Otázky, které nastoluje problematika udržitelnosti, mají samozřejmě delší horizont, ale teprve jejich zodpovězení nebo zohlednění dává každodenní práci směr a zajišťuje dlouhodobý úspěch. Běžet rychleji, ale špatným směrem, určitě není v zájmu nikoho ze stakeholderů – ani vlastníků, ani zaměstnanců a nakonec ani celé společnosti. Ta ale také musí mít určitou vizi o směru vývoje – proto otvíráme diskusi na téma Vize ČR 2050. Připravili jsme pro ni první , vstupní materiál, který ve své struktuře vychází z vize 2050 WBCSD pro celou planetu.

 

Kolik máte již členů a co je potřeba k tomu, aby se firma mohla o členství ucházet?

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) má 30 členů, kteří reprezentují 50 tisíc zaměstnanců a 288 mld. Kč obratu ročně. Proces přijetí nového člena je jednoduchý, nicméně podléhá schválení Prezidia. Členy si tedy pečlivě vybíráme. Nejde o členství formální, ale o to, které vede k činorodosti , demonstruje změny myšlení a snahu udělat něco podstatného pro život dalších generací.

 

Co ještě čeká CBCSD do konce letošního roku? Intenzivně například jednáte i s představiteli vlády – s jakou představou, s jakým posláním?

Do konce tohoto roku toho není málo. V říjnu to bude zejména rozpracování VIZE 2050 ČESKÉ REPUBLIKY formou kulatých stolů – setkávání manažerů s experty jednotlivých sektorů ekonomiky. V polovině listopadu se sejdeme s kolegy ze Střední a Východní Evropy v Budapešti a spolu s prezidentem Světové rady (WBCSD) Peterem Bakerem budeme konzultovat nejbližší kroky v iniciativě ACTION 2020. Koncem listopadu představíme potom naši VIZI na Fóru Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR), vedené premiérem vlády ČR Bohuslavem Sobotkou. A v prosinci bude, doufám, podepsán za naší účasti v Paříži nový „Kjótský protokol“ o klimatických změnách. Na podporu této významné světové události připravujeme MANIFEST 25 – prohlášení 25 českých firem právě na podporu tohoto nového dokumentu.

Click to Hide Advanced Floating Content