Asociace představuje nové členy

Společnost Seminaria, s.r.o. má ve svém mottu uvedeno „Vědomosti pro rozvoj“. To z velké části vystihuje oblast, do níž směřuje své aktivity. Zabývá se především vzděláváním manažerů. V jádru filozofie týmu profesionálů, kteří firmu tvoří, je přesvědčení, že právě vědomosti jsou tím nejcennějším. Jsou hlavní silou rozvoje subjektů soukromého i veřejného sektoru. Ale v praxi tím, kdo za příznivým vývojem a úspěchem stojí, je vždy schopný a vzdělaný manažer či manažerka, lidé, kteří nikdy nepřestávají objevovat, aplikovat nové poznatky a přetvářet je v hodnoty, jež obohacují celou společnost. Semináře, workshopy a konference jsou vystavěny tak, aby účastníkům podávaly aktuální a pro praxi využitelné informace. Mezi spokojenými klienty figurují významné české společnosti, univerzity i zástupci ze sféry státní správy a samosprávy.

Vyhledávat vrcholový management, nejlepší profesionály v oblasti řízení a leadershipu například pro automobilový průmysl i jiná výrobní odvětví. To je pro firmy samotné někdy docela těžký oříšek. Mohou se však obrátit na spolehlivého partnera, který má na tomto poli dlouholeté zkušenosti. Je jím Altro Management Consultants s.r.o., který v letošním roce vstoupil do České manažerské asociace. Mimo to společnost poskytuje i další služby, například Interim Management, Outplacement, Management Audit či Perssonnel Audit. Altro Management Consultants se nespecializuje pouze na české prostředí, ale je globálním hráčem. V současnosti společnost vede Mgr. Ladislava Fialová, její spoluzakladatelka a jednatelka. Kolem sebe soustředila vysoce výkonný tým konzultantů, který je sestaven převážně z žen.

Členskou základu také rozšířil Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. Zabývá se zejména poskytováním vzdělávacích, vědecko-výzkumných, poradenských a znaleckých činností. Služeb IFBM využívají klienti v oblasti právní, bezpečnostní, sociální, pedagogické, ekonomické, manažérské či marketingové. Významným partnerem je Institut tedy také pro manažery, jimž poskytuje ojedinělé kurzy a vzdělávací programy, například LLM zaměřené na aplikovanou kriminalistiku nebo MBA specializovanou na ochranu obyvatelstva a krizové řízení. IFBM má široké personální zázemí odborníků se specializací na kriminologii, trestní právo, forenzní vědy ale také management či marketing.

Click to Hide Advanced Floating Content