Aplikovaný výzkum a vývoj v praxi ve společnosti VÚTS, a.s.


Celou fotogalerii naleznete zde

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS), Klub zlepšování a společnost VÚTS, a.s. pořádaly 26. ledna 2017 od 13.00 hodin další diskusní kulatý stůl v sídle společnosti VÚTS, a.s. na téma Aplikovaný výzkum a vývoj v praxi.

 

Úvodem všechny zúčastněné přivítala předsedkyně klubu RKS PhDr. Marie Jírů, po té následovalo představení účastníků a jejich sdělení o očekávání od kulatého stolu.

Následné slovo bylo předáno generálnímu řediteli VÚTS, a.s. prof. Ing. Miroslavu Václavíkovi, CSc., který vedl prezentaci na téma aplikovaný výzkum a vývoj v praxi.

Následovala exkurze v prostorách VÚTS, a.s., všichni účastníci obdivovali odborné vybavení, světového formátu.

Na prohlídku navázala prezentace Ing. Jaromíra Ficka, Ph.D s příklady výstupů spolupráce VÚTS, a.s. s průmyslovými podniky v oblasti aplikovaného výzkumu.

Po prezentaci všichni zúčastnění využili možnosti neformální diskuze, při které si sdělili své poznatky z návštěvy společnosti VÚTS, a.s. Účastníci si odnesli mnohé informace o výzkumu, vývoji a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky.

Obrovský obdiv všech, jak na vysoké a odborné úrovni existuje v České republice výzkumná organizace.

Další akce ČMA Regionálního klubu, Severovýchodní Čechy se uskuteční dne 9. 2. 2017 v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. na téma 90 let výroby elektromotorů v Náhodě.