Jan Mládek: Brexit poškozuje české zájmy

ZOBRAZIT CELOU FOTOGALERII

 

Aktuální ekonomické problémy ČR byly počátkem února tématem diskusního setkání Prognostického klubu České manažerské asociace a České asociace Římského klubu. Jako hlavní řečník na něm vystoupil Jan Mládek z Českého Institutu Aplikované Ekonomie, bývalý ministr průmyslu a obchodu. Na základě makroekonomických dat poukázal na zpomalování české ekonomiky a na její klíčový problém, jimž je nedostatečná produktivita práce. “Permanentně zaostáváme za Německem. Očeávání, že jej doženeme, byla nereálná,“ uvedl Jan Mládek s poukazem na to, že jsou země, které zůstanou někde uprostřed mezi přidanou hodnotou a levnou montovnou.

Recept na to, jak situaci překonat je zřejmý – výzkum, vývoj a inovace. Bohužel se o něm dlouhodobě především diskutuje, zlom zatím nenastal. Jak poznamenal ,Jan Mládek problém ČR je middle income trap, kdy průměrná hodinová produktivita práce je mezi zeměmí EU na 16. místě, zatímco

průměrná hodinová mzda zaujímá až 21. místo (OECD 2015).

Debatovalo se i o Brexitu a vývoji EU: Vystoupení Británie ze společenství sedmaadvacítky bude mít na ČR neblahé politické i ekonomické dopady. “Zoufale ztrácíme spojence a platformu něco prosadit v EU,“ upozornil Jan Mládek. Také ekonomické dopady budou pro ČR nepříjemné – dle analýz odchod Británie výrazně ekonomicky zasáhne Německo, zejména sousední Bavorsko či Bádensko-Wirtembersko. Pro otevřenou a exportně orientovanou českou ekonomiku je situce hodně nepříjemná, zájem českých firem je mít v evropském prostoru co nejméně bariér.

Hovořilo se i o evropské integraci, kdy se občané EU postavili proti záměru elit vytvořit Spojené státy evropské. “Elity vsadily na salámovou metodu – nejprve na vznik centrální banky, pak začaly usilovat o vytváření federálního ministerstva financí, pak ekonomické vlády, společné obrany, sociálních věcí. To už bychom byli v plnohodnotné evropské vládě. Občané se ale obrátili proti,“ uvedl Jan Mládek. Podle něho ekonomická logika přesto velí postupovat k hlubší integraci evropského ekonomického prostoru, ke společné měně a poté společnému státu.

AKTUALNI MAKRO CR MANAZERSKA ASOCIACE UNOR 2019