Zvýšení výkonnosti lidského kapitálu

25.2.2020 @ 09:00 – 16:00
| 4.950 Kč bez DPH + 1 vstup ZDARMA / členové ČMA 50% sleva

Potřebujete zvýšit výkonnost lidí v organizaci? Zajímá vás, jak toho dosáhnout? Chcete se naučit nástroje, které vám pomohou zajistit lepší výsledky? Shledáváte za užitečné umět identifikovat slabá místa v procesech? Máte zájem poznat principy zlepšování? Rádi byste se naučili techniky, jak efektivně řídit lidi? Nejsou vám jasné některé postupy v řízení? Chcete umět sami uchopit změnu a celou jí efektivně řídit? Toužíte mít vlastní orientaci v nastavení správného přístupu? Potřebujete posilovat nástroje pro eliminování ovlivňujících faktorů?

Seminář naučí rozumět základům zvyšování výkonnosti lidského kapitálu a vysvětlit, jak využívat nástroje ke zvyšování výkonnosti organizace. Zaměříme se na smysl lidského kapitálu, determinanty rozvoje firmy a jejich vzájemné souvislosti včetně vývoje v čase. Rozebereme skrytý potenciál a propojení na výkon. Ozřejmíme si časté chyby v praxi, kterým se můžete vyvarovat ve prospěch lepšího fungování lidí ve firmě. Probereme případovou studii ohledně přístupu firem k trhu práce a zkušeností různých lidí s četnými pozicemi napříč podnikem. Vysvětlíme si metodiku MBO a její užitečnost pro řízení jednotlivců nebo týmu. Začleníme propojení motivace s výkonem a procesním řízením. Adekvátně tomu vytváření podmínek pro zvyšování výkonu a tvorbu přidané hodnoty. Definujeme metodiku pro cíle, určení rozsahu činností a zapojení týmu. Osvojíte si rozpoznávat slabá místa a tím identifikovat příležitosti na změny k lepšímu. Vyjasníme si efektivitu a rentabilitu v návaznosti na výkon. Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Zároveň si projdeme různé příklady z praxe, na kterých bude demonstrována úspěšná aplikace uvedených postupů. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vašem podniku a nastavit přístupy vedoucí ke zvyšování výkonu podniku a spokojenosti vašich zaměstnanců. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po složité změny s virtuálním týmem napříč podnikem. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání.

Článek k tématu reengineering naleznete ZDE.

 

Cíl semináře

 • Představit účastníkům podstatu rozvoje firmy a klíčovou úlohu lidí v organizaci
 • Naučit se pochopit hlavní determinanty prosperity
 • Porozumět principům pro zvyšování výkonu a jejich aplikaci
 • Naučit se techniky, jak efektivně a produktivně řídit zaměstnance
 • Získat celkový pohled na produktivní fungování podniku
 • Zlepšení nadhledu v oblasti podnikového řízení
 • Obohacení souvislostí v podnikání

Komu je seminář určen:

 • Manažerům a majitelům firem, kteří řídí lidi v podniku
 • Vedoucím a mistrům, kteří svým jednáním a rozhodováním ovlivňují chod úseku
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání nástrojů pro zvýšení výkonu
 • Zájemcům o znalosti v podnikové ekonomice a managementu

Všechny nezbytné pojmy o zvyšování výkonu lidského kapitálu a základní fakta budou srozumitelně vysvětleny.

Program

 • Smysl lidského kapitálu
 • Determinanty rozvoje firmy
 • Člověk jako nositel výkonu
 • Efektivita a produktivita
 • Náklady a souvislost s využitím lidských zdrojů
 • Produktivita a rentabilita
 • Skrytý potenciál
 • Častá chyba v praxi
 • Případová studie
 • Využití lidské práce
 • Srovnání v časové ose
 • Styly řízení
 • Nástroje zvyšování výkonu
 • MBO
 • Propojení motivace
 • Procesní řízení
 • Vytváření podmínek pro výkon
 • Systematický řád
 • Metodika stanovování cílů
 • Dotazy

 

Přednášející lektor Centra andragogiky: Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle

V současné době Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle působí jako konzultant v oblastech podnikové ekonomiky a managementu se zaměřením na řízení logistiky, řízení zásob a optimalizaci skladového hospodářství. Specializuje se na ekonomické zákonitosti v praxi, hledání systematiky fungování, racionalizaci a neustálé zlepšování procesů u významných českých i zahraničních klientů. Kromě jiné je i manažerem logistiky ve strojírenském podniku a spolupodílí se na projektech s vizí na 5 let.

Upozornění: Pro nedostatek přihlášených účastníků může být tento kurz zrušen.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter