Webinář CBCSD – cirkulární ekonomika

PREZENTACE – Vedlejší energetické produkty a jejich role v cirkulární ekonomice

Vedlejší energetické produkty, které vznikají v teplárnách a elektrárnách, jsou materiálem s velkou mírou potenciálu pro využití v rámci konceptu cirkulární ekonomiky. Technické využití popílků a škváry může v budoucnosti podpořit zajištění surovinové bezpečnosti České republiky díky využití ve stavebnictví jako náhrada primárních zdrojů. Takové materiály mají navíc potenciál úspory produkce emisí CO2 při výrobě stavebních prvků a současně pomáhají řešit problém likvidace těchto produktů v současnosti nejvyužívanější cestou – skládkováním a zasypáváním důlních prostor. Cílem diskuze v rámci pracovní skupiny Cirkulární ekonomika CBCSD bude definice potenciálních akčních kroků, které mohou vést k vytvořením průmyslových symbióz, iniciaci konkrétních pilotních projektů a sdílení know-how mezi partnery. Téma je navíc zcela v souladu s naplňováním Zelené dohody pro Evropu a konkrétně s dílčími body Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku, kterou Evropská komise představila na jaře roku 2020. 

  • Kdy a kde dne 19.1. od 14 hod. přes MSTeams

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter