Vytvořit atraktivitu pro zaujmutí talentů je nový úkol HR

12.9.2019 @ 09:00 – 16:00 | 4.950 Kč bez DPH + 1 vstup ZDARMA

Potřebujete se zaměřit na zvýšení atraktivity vašich nabízených pozic vůči pracovnímu trhu? Přemýšlíte, jak toho vůbec dosáhnout? Zajímá vás, jak rozpoutat zájem a odlit se od konkurence u jiných zaměstnavatelů? Chcete se naučit nástroje, které vám pomohou zajistit prezentování pozic tak, aby jste zaujali talenty? Shledáváte za užitečné umět vytvářet odlišné klima podniku, které bude přitahovat kvalitní lidi k vám? Máte zájem poznat principy, které by vám umožnili takové prostředí reálně vytvořit? Rádi byste se naučili techniky, jak vtáhnout lidi do propojení s firmou? Nejsou vám jasné některé metody, který začnete vyzobávat nejlepší mozky na trhu? Toužíte si osvojit úvahu pro tvorbu atraktivnosti pozic i podniku a pak je využívat k vlastní kreativitě na získání adekvátního lidského kapitálu? Potřebujete rozvíjet nastavené principy a systematicky je posilovat?

Seminář naučí rozumět základům vytváření atraktivity nabízených pozic a tím i jiný pohled uchazečů na podnik. Též si vysvětlíme, jak sestavit popis prostředí, do kterého hledáte kandidáta na libovolnou pozici. Zaměříme se na vnímání podniku a pozice odlišným způsobem, než používá běžná konkurence. Rozebereme postupy k propojení adaptace s poznáním firmy v souladu se začleněním na požadovanou činnost i výkon. Poukážeme na časté chyby v praxi, které vám budou inspirací pro jejich eliminování ve vašem přijímání zaměstnanců. Naučíte se poznat nástroje, kterými nastavíte jiný princip fungování lidí pro posilování podnikové kultury. Probereme případovou studii ohledně přístupu k trhu práce a potenciálním kandidátům. Zaměříme se na metodické vedení k výkonu spojený s prožitkem zaměstnance. Propojíme orientaci na štíhlou firmu s pružnou funkčností, která povede k motivačnímu přístupu a produktivitě. Adekvátně tomu vytváření podmínek pro udržení výkonu s vyváženou spokojeností zaměstnanců. Definujeme jak přistoupit k vytvoření pracovního klimatu ve firmě, které bude šířit dobrou pověst podniku a přispěje k zaujetí kvalitního lidského kapitálu na trhu. Orientace bude na praktickou formu použití v podnikatelské praxi. Zároveň si projdeme různé příklady z reálných firem, na kterých bude demonstrována úspěšná aplikace uvedených postupů. To vše Vám pomůže se snáze orientovat ve vašem podniku a nastavit přístupy ke zvyšování atraktivity pozic pro talenty, s kterými budete posilovat konkurenceschopnost podniku. Cílem programu je rozumět principu selským rozumem pro aplikaci od jednoduchých příkladů až po složité změny napříč podnikem. To výrazně přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání.

Cíl semináře

 • Představit účastníkům podstatu tvorby atraktivnosti pracovních pozic i podniku samotného
 • Naučit se používat hlavní determinanty k zaujmutí talentů na trhu
 • Porozumět principům pro zvyšování výkonu na motivovanosti lidí
 • Naučit se metodiky, kterými lze vytvářet funkční štíhlou firmu
 • Získat celkový pohled na strategii řízení lidského kapitálu včetně kvalitní metodické adaptace
 • Zlepšení nadhledu v oblasti podnikového řízení a posilování konkurenceschopnosti
 • Obohacení souvislostí v podnikání

Komu je seminář určen:

 • Manažerům a majitelům firem, kteří mají vliv na výběr lidí nebo je řídí v podniku
 • Vedoucím a mistrům, kteří svým jednáním ovlivňují chod oddělení a štíhlé fungování
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání správné adaptace a následné výkonnosti
 • Zájemcům o znalosti v podnikové ekonomice a managementu

Všechny nezbytné pojmy o tvorbě atraktivity pracovních pozic budou srozumitelně vysvětleny.

Program

 • Podstata atraktivity podniku
 • Souvislost pracovních pozic
 • Trh práce a strana poptávky
 • Umění zaujmout zajímavého kandidáta
 • Zpracování odezvy trhu
 • Taktika pro výběr talentů
 • Propojení cílů firmy a ideálu lidského kapitálu
 • Tvorba odlišnosti a „jak jí prodat“
 • Promyšlená adaptace a zajištění výkonu
 • Udržení spokojenosti zaměstnance
 • Podpora kreativity na zlepšování procesů
 • Princip štíhlé firmy
 • Zapojení lidí do štíhlého myšlení a jednání
 • Strategický přístup řízení lidí
 • Nástroje řízení talentů
 • Produktivita a rentabilita
 • Odměny a parametrizace výkonu
 • Častá chyba v praxi
 • Odbourávání mechanických přístupů
 • Případová studie
 • Vytváření klimatu pozitivní podnikové kultury
 • Koncept win-win s trhem práce a podnikem
 • Dotazy

Přednášející lektor Centra andragogiky: Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle

V současné době Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle působí jako konzultant v oblastech podnikové ekonomiky a managementu se zaměřením na řízení logistiky, řízení zásob a optimalizaci skladového hospodářství. Specializuje se na ekonomické zákonitosti v praxi, hledání systematiky fungování, racionalizaci a neustálé zlepšování procesů u významných českých i zahraničních klientů. Kromě jiné je i manažerem logistiky ve strojírenském podniku a spolupodílí se na projektech s vizí na 5 let.

 

Členové ČMA mají nárok na 30% slevu, hlaste se prosím u Nikol Heroldové.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter