Studie návrhu materiálových toků ve skladu – logistický workshop

23.10.2019 @ 09:00 – 16:00

| 4.950 bez DPH + 1 vstup zdarma / členové ČMA 50% sleva

Zajímá vás, jak nastavit správný materiálový tok? Nevíte si rady s vytvořením vhodného layoutu pro skladování? Potřebujete se naučit stanovení optimálních přesunů s redukcí vícenásobné manipulace? Rádi se dozvíte o procesech, které umožní efektivní řízení skladu? Chcete si vyzkoušet návrh virtuálního skladu se všemi souvislostmi a ovlivňujícími faktory v realitě pro vaší praxi? Usilujete o získání úvahy pro řešení logistiky ve vašem podniku a inspiraci pro zlepšování? Toužíte mít vlastní orientaci ve změnách, které vás v podnikání potkají a tím dynamické přizpůsobení nastavení adekvátní logistiky?

Workshop je koncipován tak, že bude zadaný konkrétní logistický úkol s vypracováním za účelem praktického procvičení skladových principů na definovaném příkladě z praxe. V rámci navrhování, rozboru a diskuse na řešením bude proniknuto do všech reálných souvislostí jako řešení vyhovujícího konceptu, odpovídající layout, návrh materiálových toků, sekvence navazujících úkonů, sestavení procesů, redukce vícenásobné manipulace a zaměření na optimalizaci ploch, lidí i prostojů. To vše bude zpestřeno začleněním reálných ovlivňujících faktorů z praxe, které pomyslně nabourávají ideálních funkčnost a vůči nim se budou sestavovat nápravná opatření. Díky tomu se bude sledovat ekonomický efekt, tedy pozitivní ovlivní sníženého množství uvažovaného materiálu i zboží, které mají značný vliv na finanční vázanost kapitálu. Vytvoříme společně pomyslnou simulaci reálného skladu se všemi běžnými činnostmi a na jednotlivých dílčích krocích tvorby celého konceptu se naučíte myslet tak, že proniknete do detailních souvislostí logistických důsledků, abyste je pak mohli sami přenést do řešení ve vaší firmě. Nepůjde tedy o „suchý“ výklad teorie, ale o praktický workshop na logistické zadání. Naučnou formou a týmovou diskusí vytvoříme atmosféru, kde řešení logistických problémů vám bude připadat snadnější a shledáte paralely na analogické aplikace do budoucna.

Cíl workshopu

 • Seznámit účastníky se základní logistickou úvahou a oborovou terminologií
 • Porozumět funkčnosti skladových principů a promítnout je v návrhu řešení
 • Získat celkový pohled na ekonomiku provozu logistických činností
 • Seznámit se s návrhem layoutu skladu, materiálových toků a logikou souvislostí
 • Zlepšení nadhledu v oblasti skladového hospodářství včetně uvědomění si peněžních důsledků
 • Obohacení souvislostí pro praktické řízení logistiky v podnikání reálné firmy

Komu je workshop určen:

 • Manažerům logistiky, vedoucím skladů a nákupu
 • Pracovníkům, kteří pracují v logistice, skladech a nákupu
 • Lidem z různých oddělení podniku pro lepší chápání logistických souvislostí napříč podnikem
 • Zájemcům o znalosti logistiky, skladů a užitečných souvislostí v praxi

Všechny nezbytné logistické pojmy a základní fakta budou srozumitelně vysvětleny.

Program

 • Základní pojmy:
 • Předmět, obsah a úloha logistiky
 • Cíl logistiky, cíl podnikové logistiky
 • Základní logistické principy
 • Klíčové logistické činnosti
 • Definování praktického zadání na workshop
 • Individuální a společný rozbor
 • Integrovaná tvorba řešení
 • Návrh layotu a sledování cílů
 • Volba skladovacích variant
 • Určení materiálových toků
 • Výběr optimální varianty
 • Stanovení a popis procesů
 • Definování rizik a jejich zohlednění v konceptu
 • Ovlivňující faktory v praxi a jejich začlenění
 • Řešení dopravní obsluhy IN / OUT
 • Zásahy s překvapením na test správné úvahy
 • Finální řešení konceptu a prezentace
 • Dotazy

Přednášející lektor Centra andragogiky: Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle

V současné době Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle působí jako konzultant v oblastech podnikové ekonomiky a managementu se zaměřením na řízení logistiky, řízení zásob a optimalizaci skladového hospodářství. Specializuje se na ekonomické zákonitosti v praxi, hledání systematiky fungování, racionalizaci a neustálé zlepšování procesů u významných českých i zahraničních klientů. Kromě jiné je i manažerem logistiky ve strojírenském podniku a spolupodílí se na projektech s vizí na 5 let.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter
STRÁNKY SE PŘEDĚLÁVAJÍ
Děkujeme za pochopení.