Slavnostní vyhlášení výsledků 28. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2020

Soutěž Manažer roku vyhledává a oceňuje nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry v České republice. Už 28 let prezentuje veřejnosti jejich výsledky a manažerské postupy, které slouží jako vzor pro český podnikatelský sektor. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne v Den manažerů 19. října 2021, kdy se uskuteční i několik dalších akcí propagujících úspěchy českého managementu.

Letošní 28. ročník akcentuje nástup digitálních technologií a moderní trendy v managementu. Nabízí tak nové kategorie. Pandemie koronaviru a s ní spojený lockdown přinesl mnohým manažerům těžké zkoušky. Nacházíme ale i takové, kteří nad koronavirem zvítězili. Heslo pro letošní ročník proto zní: „Nejlepší v horších časech“.

Vstupné pro hosty:

 • Cena vstupného na slavnostní udělení cen 28. ročníku soutěže Manažer roku: 3.000,- Kč

Co získáte: Účast na prestižní akci s doprovodným programem, networking manažerů, kniha Návrat k prosperitě, raut, ochutnávka vína

 • Cena vstupného na panelovou diskuzi konference Návrat k prosperitě: 2.000,- Kč

Získáte: Možnost účasti na diskuzi TOP manažerů, networking a setkání se zajímavými osobnostmi, kniha Návrat k prosperitěCoffee break

 • Cena „balíčku“ na panelovou diskusi a slavnostní udělení cen 28. ročníku soutěže Manažer roku: 4.000,- Kč
 • Finalisté soutěže Manažer roku ročníku 2020 mají vstup na obě akce zdarma, bezplatný vstup platí i pro jednu doprovázející osobu.
 • Finalisté soutěže Manažer roku ročníku 2019 mají vstup na obě akce zdarma + pozvání na slavnostní oběd.

Přínosy pro účastníky soutěže

 • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice
 • Benchmarking odborníků
 • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů
 • Networking
 • Účast na slavnostním galavečeru vyhlášení vítězů
 • Dlouhodobá spolupráce a účast na akcích České manažerské asociace
 • Možnost zapojení se do Galerie významných českých manažerů Jadrana Šetlíka

Harmonogram

 • Nominace: do 31. srpna 2021
 • Přihlášky: do 16. září 2021
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: 19. října 2021

 

Kdo se může soutěže zúčastnit

 1. Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 2. Manažer nemusí být občanem České republiky.
 3. Manažer, který funkci vykonává v České republice nejméně po 3 roky. Výjimkou jsou kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), Vizionář, Manažer malé a střední firmy, Manažer digitálního věku, kde účastníkovi soutěže stačí 2 roky působení v manažerské funkci.

Další předpoklad přihlášení do soutěže

Přihláška obsahuje závazek k uhrazení vložného 15.000,- Kč s DPH. Výjimku tvoří kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), kde je vložné 5000,- Kč s DPH.

K čemu slouží vložné:

 • ke vstupu manažera a partnera na slavnostní galavečer vyhlášení výsledků soutěže;
 • k vytvoření benchmarkingu od odborníků;
 • k vytvoření video medailonků všech finalistů;
 • k propagaci vítězů a finalistů soutěže, jejich firem a organizací, vč. tištěné barevné brožury/magazínu s uvedením všech finalistů soutěže;
 • k propagaci finalistů na webech a sociálních sítích (FB, LI) a k natočení rozhovorů s vítězi kategorií a TOP 10 pro Studio ČMA (You Tube, Spotify);
 • k dlouhodobé spolupráci s mediálními partnery.

Jak se do soutěže přihlásit

 1. Vyplněním přihlášky na www.manazerroku.cz a odevzdáním/zasláním do kanceláře ČMA na adrese: Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1 nebo na e-mail:  či 
 2. Prostřednictvím nominace

Manažera mohou do soutěže nominovat právnické i fyzické osoby, a to prostřednictvím nominačního listu na www.manazerroku.cz nebo doručením nominačního listu do kanceláře ČMA na adresu: Václavské nám. 21/831, 113 60 Praha 1 nebo e-mailem na: ; Důležité je sdělení, že nominaci s kandidátem osobně projednal a že nominovaný s tím souhlasí.

Projektová kancelář ČMA zkontroluje správnost údajů, zkontaktuje nominovaného manažera, ověří jeho souhlas s nominací. Poté mu zašle přihlášku.

Oceňované kategorie

 1. Manažer digitálního věku
 2. Vizionář
 3. Manažer malého a středního podniku
 4. Zahraniční manažer
 5. Mladý manažerský talent (do 35 let)
 6. Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)
 7. Zemědělství
 8. Služby
 9. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)
 10. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

Kdo získá ocenění

 • Manažer roku a Manažerka roku
 • TOP10 manažerů
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Vítězové speciální kategorie – Inovace pro udržitelný rozvoj

Odborným garantem a vyhlašovatelem kategorie inovace je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), sesterská organizace České manažerské asociace.

Systém hodnocení finalistů

Probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované s kriterii dle EFQM a je uveden v přihlášce.

Způsob hodnocení účastníků soutěže

 • Garantem hodnocení je odborná Hodnotitelská komise složená z odborníků (přehled na www.manazerroku.cz).
 • O konečném pořadí spolurozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků a partnerů.
 • TOP 15 finalistů, kteří od Hodnotitelské komise obdrží nejvyšší počet bodů, budou pozváni k osobní prezentaci. Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuse k prezentacím.
 • Hodnotitelská a Národní komise následně zvolí tajným hlasováním vítěze soutěže.

Studentská soutěž

Hlavní mediální partneři

Medialí partner

 • Kdy19.10.2021, 15:15 - 17:15
 • KdePalác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter