Právní minimum

29.1.2019 @ 08:3030.1.2019 @ 17:00

9.900 Kč bez DPH + 1 vstup zdarma / členové ČMA 50% sleva

Máte přehled o platném českém právu a terminologii? Chcete získat informace k pracovněprávním vztahům, představit si základní rámec právní úpravy občanskoprávních vztahů? V rámci semináře probereme nejen to, ale i spoustu dalšího.

Cíle vzdělávací akce

Cílem školení je představit účastníkům základní rámec právní úpravy občanskoprávních vztahů, seznámit je se strukturou občanského zákoníku a s hlavními instituty obecné části zákona, zejména z oblasti právní úpravy postavení osob a zastoupení. Ze zvláštní části občanského zákoníku se budeme věnovat otázce změn v obsahu závazků, jejich zajištění a způsobům zániku, v této souvislosti s vymáháním pohledávek, a dále i konkrétním smluvním typům, se zaměřením na smlouvu kupní. Zmíníme se i o zákonu o obchodních korporacích a obecné úpravě obchodních společností, v základním měřítku si přiblížíme společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Neopomene ani pracovněprávní vztahy a oblast odpovědnosti za škodu.

Zajistíme požadovanou dokumentaci dle pravidel OPZ.

Cílová skupina

podnikatelé, živnostníci, manažeři, administrativní pracovníci, vedoucí pracovníci, veřejnost

Program

  • 1. blok: osoby v právu, zastoupení osoby v právním jednání, právní vztahy
  • 2. blok: vybrané právní instituty občanského práva, vybrané smluvní typy, vymáhání pohledávek
  • 3. blok: základní charakteristika obchodních společností – společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Vznik, založení, zrušení a zánik obchodní společnosti. Vnitřní organizace společnosti, orgány společnosti, ručení za závazky, srovnání s OSVČ
  • 4. blok: pracovněprávní vztah, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, vztahy vznikající z porušení práva, odpovědnost za škodu
  • 5. blok: diskuse, ověření znalostí (30 minut)

 

Lektor Centra andragogiky s.r.o.: JUDr. Kateřina Skoumalová

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 se věnuje advokacii, od r. 2001 jako samostatná advokátka. Ve své praxi se zaměřuje zejména na právo pracovní, občanské, z něj nejvíce na nemovitosti, spolupracuje s několika realitními kancelářemi. Dále poskytuje právní pomoc v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné), v trestním právu jednak jako obhájkyně hájí práva obviněných, jednak jako zmocněnec zastupuje práva poškozených. S Centrem andragogiky spolupracuje od r. 2013, lektoruje semináře z pracovního práva, občanského práva, trestního práva. V rámci dnů otevřených dveří se účastnila projektu volné diskuse nad problémy běžných občanů. Největším společným projektem byla série seminářů na téma nového občanského zákoníku v letech 2014 – 2015.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter