Kdo je z jiné planety? Aneb změna myšlení a změna řízení – nové přístupy v řízení lidí.

13.6.2019 @ 09:00 – 16:00

| 4.950 bez DPH + 1 vstup zdarma / členové ČMA 50% sleva

Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším zaměstnancem roste! Na pracovištích různých společností se setkávají lidé velkého věkového rozptylu. Místo očekávané spolupráce často dochází ke střetům vyvolávajícím pocit, že ti druzí jsou snad z jiné planety. Na odlišné utváření pracovních návyků různých věkových generací má vliv nejen skutečnost, že jsou vybaveni rozdílnými temperamenty a povahovými vlastnostmi, ale také působení přirozeného vývoje kognitivních funkcí v průběhu lidského života a rychle se měnící sociální prostředí.

Cíle vzdělávací akce:

 • Seznámit se s pojmem age management.
 • Pochopit důležitost akceptace věkové struktury zaměstnanců z hlediska demografického, neurologického i sociálně-společenského vývoje.
 • Naučit se využívat rozdílností mezi generacemi k efektivnějšímu fungování týmů.
 • Uvědomit si potřebu různorodosti přístupů ve vedení pracovníků z hlediska věku.

Cílová skupina:

 • Personalisté a manažeři vzdělávání.
 • Vedoucí týmů a manažeři na všech úrovních.
 • Všichni, kteří se chtějí o této problematice něco dozvědět.

Program:

 • Výhody zavedení principů age managementu na pracovišti.
 • Vývoj pracovního chování z hlediska věku, vliv fluidní a krystalické inteligence na pracovní procesy v průběhu života jedince, specifika různých generací na pracovišti.
 • Mezigenerační spolupráce na pracovišti – využívání výhod a minimalizace rizik věkové rozmanitosti pracovního kolektivu.
 • Nadřízenost a podřízenost z pohledu generačních rozdílů.
 • Sestavování a vedení mezigeneračních týmů.
 • Komunikace s jednotlivci se zohledněním věku a vedení vnitrofiremní komunikace různých věkových kategorií.
 • Řízení adaptačního procesu s ohledem na věk nového pracovníka.
 • Jak ovlivňuje skutečný a pracovní věk výkon a ochotu přijímání změn.
 • Motivování pracovníků s ohledem na jejich věkovou strukturu.
 • Situační vedení dle věkové struktury pracovní skupiny.
 • Vnímání zátěže z hlediska věku, obrana proti stresu různých věkových kategorií.

 

Lektorka Centra andragogiky: Bc. Magdalena Ožanová

Magdalena Ožanová je odborník na age management, vlastníkem certifikátů trenér paměti I., II. a III. stupně u České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a autorizovaným školitelem typologie Structogram® (autorizovaný lektor Biostrukturální analýzy (typologie) IBSA, Švýcarsko). Jako lektor tvoří mnoho materiálů hlavně pro oblast řízení lidských zdrojů. Mezi nejčastější témata, která školí, patří komunikační dovednosti, asertivní jednání, obrana proti stresu, rozvoj empatie, trénink paměti a mozkový jogging a rozvoj emoční inteligence a kreativity pomocí mozkového joggingu. Magdalena Ožanová používá na svých seminářích mnoho nestandardních metod, které účastníky více zatáhnou do dění a zajistí lepší uplatnitelnost naučených znalostí a dovedností.

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter