ESG, Taxonomie EU a udržitelné financování

Jsme připraveni připravit udržitelné projekty a získat pro ně financování?

Druhá panelová debata z cyklu Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města v České republice zahájí strukturovanou diskuzi o připravenosti našich měst na výzvy spojené se zelenou a digitální transformací EU v souladu s unijními strategiemi. Tématy budou dále úloha ESG, zejména EU Taxonomie udržitelnosti, včetně evropské normy týkající se zelených dluhopisů, které představují nový nástroj pro udržitelné a inovativní financování, a nejen měst. Diskuse by měla přinést odpovědi, jak by se Česko mělo těchto výzev úspěšně zhostit.

Zelená dohoda pro Evropu bude v nadcházejících 30 letech formovat ekologickou transformaci EU s konečným cílem, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Dohoda cílí na (i) podporu ekonomiky prostřednictvím udržitelných technologií, čímž se velké sektory v rámci infrastruktury, jako např. energetika, doprava a stavby, stanou ekologičtějšími, a také na (ii) zlepšování kvality ovzduší, vody a půdy. Klíčovými nástroji pro umožnění nového financování na podporu ekologických a udržitelných řešení budou EU taxonomie udržitelnosti a další environmentální, sociální a správní ESG normy.

REGISTRACE

Buďte s námi v kontaktu

Zadáním mailu se přihlásíte k odběru Newsletteru ČMA. Každý měsíc v něm objevíte inspiraci pro manažery, videorozhovory Studia ČMA, monitoring médií či informace o soutěži MANAŽER ROKU.     Ukázkový newsletter

Odebírat newsletter