Abydos myslí na životní prostředí a snižuje svou energetickou náročnost

Společnost Abydos, sídlící v Hazlově u Chebu, podnikla opatření, která významně přispějí ke snížení energetické náročnosti výroby a uhlíkové stopy firmy. Investice do těchto opatření povede nejen k úspoře provozních nákladů, ale především také ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. Investice dosahuje výše téměř 17 mil. Kč, jedna třetina nákladů je financována z Operačního programu OP PIK.

„Uvědomujeme si, že investice v oblasti úspory energií jsou nezbytné, pokud chceme myslet na lepší budoucnost. Efektivní energetický management a zodpovědnost k životnímu prostředí vidím pro firmu jako velkou příležitost a jsem přesvědčena, že se nám tato investice několikanásobně vrátí a projeví se i na konkurenceschopnosti firmy,“ vysvětlila svou motivaci k zavedeným opatřením jednatelka Abydosu Olga Kupec.

Díky opatřením, ke kterým skupina podniků Abydos přistoupila, dojde ročně ke snížení zatížení životního prostředí o 0,001766 tun tuhých znečišťujících látek a 207 tun CO2. Roční úspory energií se odhadují na 3 234 GJ, úspory provozních nákladů na téměř milion korun za rok. K těmto úsporám dochází díky zateplení venkovních zdí a střech výrobních hal, využití odpadního tepla kompresorů, vzduchotechnice, decentralizaci vytápění, klimatizaci hal včetně rekuperace odsávání vzduchu z technologie a výměně osvětlení výrobních hal.

„Provedené změny mají významný dopad na pracovní prostředí našich zaměstnanců, snížili jsme prašnost prostředí a posílili klimatizaci a vzduchotechniku. Díky zateplení budovy budou mít haly konstantnější teplotu. Zaměřili jsme se také na osvětlení pracovišť. Celkově jsme chtěli zlepšit ergonomické pracovní podmínky našich zaměstnanců,“ doplnila Olga Kupec.

Celý projekt, který má za cíl uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin, je realizován od poloviny roku 2016 a ukončen bude díky dobře probíhajícím pracím o rok dříve, než bylo plánováno, tedy v prosinci 2018.  Energetické úspory skupiny podniků Abydos mají význam také v kontextu Pařížské klimatické dohody, kterou přijalo 195 účastníků včetně České republiky. Společnost Abydos tak reagovala na globální požadavek snižování emisí skleníkových plynů a přijala jej do své podnikové politiky. „ČR patří mezi státy s největší produkcí skleníkových plynů na obyvatele. Jsme odpovědnou společností, víme, že musíme začít u sebe,“ říká jednatelka firmy Olga Kupec.

Pro celý areál Abydosu jsou realizované změny významným posunem. Firma Abydos zakoupila opuštěný průmyslový areál ve značně zanedbaném stavu.  Celý areál byl založen v roce 1924, v jeho prostorách do konce 2. světové války sídlila továrna na zpracování textilií. Po válce byla v areálu zahájena strojírenská výroba pod firmou KOVO CHEB. Vyráběly se zde části hydraulických lisů na papír a ručních paletovacích vozíků. V 90. letech průmyslová výroba ustala a areál začal chátrat. Díky investicím společnosti Abydos se areál podařilo zachovat a nyní i podstatně modernizovat.

.

Veronika Žurovcová