Absolvujte REKVALIFIKAČNÍ KURZ CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Rodiny s malými dětmi často nemají hlídání a mají problém sladit práci s péčí o děti. Jak dokazují obdobné projekty z jiných krajů (Brno, Plzeň), je o tzv. náhradní babičky obrovský zájem, který převyšuje nabídku této služby. Rodiče poptávají náhradní babičku pro vyzvedávání dětí z MŠ, převod na kroužky a hlídání do doby návratu ze zaměstnání. Dle našeho průzkumu trhu je tato služba v Královéhradeckém kraji poptávána.

Abyste se mohli na kurz přihlásit, musíte být žena ve věku 55 – 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce Hradec Králové. Nutný je také vážný zájem o účast ve všech nabízených aktivitách.

Kurz obsahuje 110 hodin prezenční výuky (14 výukových dní) a 50 hodin praxe. Výuka je praktická a počítá se zapojením účastníků. Kurz je veden zkušenými lektory s praxí v oboru a proběhne v moderních učebnách Centra andragogiky v Hradci Králové.

Hlavní výhodou absolvování kurzu je získání osvědčení o profesní kvalifikaci k výkonu profese Chůva v zařízeních státních i soukromých. Můžete také získat živnostenský list (živnost vázaná) Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, snadněji najdete zaměstnání v agenturách péče o děti, v mateřských centrech, dětských skupinách, apod. Účast v kurzu i zkoušku máte ZDARMA a dostanete proplacené všechny cestovní výdaje.

Termíny konání kurzu:

  1. běh: březen – květen 2017
  2. běh: červenec – září 2017
  3. běh: listopad 2017 – leden 2018
  4. běh: březen 2018 – květen 2018

Přehled témat vzdělávacího kurzu

 – dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů poskytování první pomoci dítěti/dětem péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování vedení dítěte k hygienickým návykům uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

 – uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí

 – řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

– orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

– provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi a zařízení či domácnosti dítěte

 

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKTIVITY K REKVALIFIKAČNÍMU KURZU

  1. A) Pracovní diagnostika a individuální poradenství

Cílem individuálních rozhovorů bude vyhodnocení vstupní situace uchazeček a zjištění aktuálního souladu mezi zdravotními možnostmi, představami, schopnostmi, vzdělávacím a pracovním potenciálem a reálností jejich uplatnění na trhu práce. Výstupem diagnostiky je zmapování stávajících schopností, možností, silných a slabých stránek, které má uchazečce usnadnit orientaci v jejích předpokladech a silných stránkách osobnosti.

  1. B) Motivační kurz JAK USPĚT NA TRHU PRÁCE (4 dny)

Cílem vzdělávací akce je zvýšit motivaci účastníků pro hledání práce a zvýšit jejich šanci na získání odpovídajícího pracovního uplatnění. Formou praktických ukázek, simulací a nácviků dostane účastník doporučení, kde hledat práci, jak odpovídat na nabídky, jak sepsat profesionální životopis a motivační dopis. Dále získá praktické tipy, jak uspět při přijímacím pohovoru a průběh pohovoru si může vyzkoušet nanečisto. Součástí kurzu jsou i základy zákoníku práce.

 

KONTAKT: 

+420 774 695 274 | jaromir@sancenavzdelani.org
jaromir@sancenavzdelani.orgwww.sancenavzdelani.org

Šance na vzdělání, o. p. s. | K Dolíkám 809/8b, 503 11 Hradec Králové