90 let výroby elektromotorů v Náchodě

ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy (RKS), Klub zlepšování a společnost ATAS elektromotory Náchod a.s. pořádaly 9. února 2017 od 13.00 hodin další diskusní kulatý stůl v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s. tentokrát na téma 90 let výroby elektromotorů v Náchodě – Etika v podnikání nemusí být oxymóron.

Celou fotogalerii naleznete zde

Úvodem všechny zúčastněné přivítala předsedkyně klubu RKS PhDr. Marie Jírů, po té následovalo představení účastníků a jejich sdělení o očekávání od kulatého stolu.
Následné slovo bylo předáno předsedovi představenstva Ing. Ottovi Daňkovi, který všem přítomným představil společnost ATAS a.s.
Po představení společnosti byli účastníci převezeni autobusem do závodu ve Velkém Poříčí, kterým je provedl ředitel závodu Jaroslav Čimera. Všichni účastníci měli možnost nahlédnout do výroby a obdivovat preciznost, s jakou se produkty vyrábí.
Po prohlídce navázal obchodní ředitel společnosti Ing. Josef Kůst s prezentací 90 let výroby elektromotorů v Náchodě. Všichni přítomní byli překvapeni, kolik různých produktů společnost vyrábí.

Následně se ujal slova znovu pan Ing. Otto Daněk, který vedl prezentaci na téma Etika v podnikání nemusí být oxymóron. Toto téma všechny přítomné velmi zaujalo a sklidilo obdivný ohlas.

Po prezentaci všichni zúčastnění využili možnosti neformální diskuze, při které si sdělil své dojmy a poznatky z návštěvy společnosti ATAS a.s. Účastnící si odnesli mnohé informace o výrobě motorů a všichni byli nadšeni prezentací o Etice nejen v podnikání.

Kulatý-stůl-ATAS