4.setkání RK Ostrava: Management z nadhledu – rozvoj nahraďme rozkvětem