254. PMK: Management jako tanec

Zobrazit celou fotogalerii

Tanec jako odpověď

Emoce, profesionalita, pohyb. Tak by se dal koncentrovaně vyjádřit seminář s poutavým názvem Management jako tanec. Uspořádal ho Pražský manažerský klub České manažerské asociace 20. září v  Clarion Congress Hotel Prague.

Přítomné manažery a hosty klubu poučili a rozproudili taneční lektorka a socioložka Nikol Mikesková a autor projektu Tanec jako odpověď a lektor komunikačních strategií Jan Mexo Řehák.

Pouze desetina komunikace je o obsahu, naproti 89–91 % je o formě. A právě tanec je vhodná pomůcka, jak akcentovat formu. Skvělá pohybová „cvičení“ byla kulisou vysvětlení komunikačních principů, které manažeři běžně používají. Vybrané principy vám v podobě tezí nyní nabízíme:

 • Stejně jako v managementu je tanec o výzvách a překonávání překážek.
 • Nejdůležitější v motivaci je odpovědět si na otázku proč?
 • Motivace je základ pro komunikaci, předpokladem je dobrá příprava. Pokud motivaci nemáme, musíme se o to víc snažit a příprava je o to náročnější. Nejlepší řešení je motivaci zkusit nějak najít.
 • I nekomunikace je komunikace.
 • V tanci i managementu je obtížné vést.
 • Často inteligentní lidé bojují v tanci s koordinací, stačí několikrát zopakovat kroky či postupy a manažeři dokážou koordinovat pohyby i myšlení.
 • Komunikace by měla být obousměrná. Už nejde o tradiční pohled, kdy muž pouze vede a žena se nechá vést. Partneři by měli najít společný jazyk, pak komunikace začíná fungovat.
 • V tanci i managementu je důležité umění přibližování a vzdalování od partnera.
 • Tanec není jen krocích – člověk musí udělat velké množství kroků, aby pochopil tanec, pohyby. Tanec se vlastně děje mezi kroky.
 • Při obchodním jednání, jako i při tanci, je nevhodné nebrat v potaz partnera. Je to i krátkozraké, protože taková spolupráce prostě nebude dlouhodobě fungovat.
 • Taneční partnerství, podobně jako životní či byznysové, je dlouhodobá záležitost. Je potřeba brát partnera s respektem a citlivostí od prvního momentu, není to “jen spolutanečník”, ale skutečně “partner”.
 • V tanci i běžném životě se chovejte k ostatním, jak by oni chtěli, abychom se chovali my k nim.
 • Time management – ČR je rozšířený nešvar „zpoždění“. V tanci jakékoliv zdržení a nestihnutí rytmu není možné.

Krédo Nikol

…čím více pochopíme sebe, tím lépe dokážeme tančit (vést, komunikovat).

Krédo Honzy

Mnohokrát jsem s tancem skončil a k tanci se vrátil. Tanec mě naučil mnoho pro život a podnikání a život mě naučil tančit…A v průběhu jsem si uvědomil, že jsem lepším trenérem než tanečníkem.

 

Prezentace-–-Tanec-jako-management

a3_a4_TANEC_jako_odpoved

 

Krátké představení vystupujících a komentáře odborníků

Nikol Mikesková:

Taneční lektorka a choreografka pracující ve sférách soutěžního i hobby tancování při Centru tance Praha. Absolventka oborů Sociologie a Gender studies, certifikovaná lektorka v několika tanečních stylech.

„Snažím se tanec předávat jako celek. Nejen kroky, ale práci s hudbou, emoce, práci rukou a těla, atd. Sama tancem žiji a jak se do tance zamilovat a začít vše prožívat skrze něj, se také snažím předat všem na svých lekcích. Mám ráda intenzivní práci, která vždy přináší své ovoce.“


Jan Mexo Řehák:

Lektor komunikačních strategií zabývající se psychologií komunikace. Autor projektu Tanec jako odpověď.

Tanec pro mne není jen tancem, ale i meditací – je to styl života, cítění, uvažování. Principy vedení, komunikace nebo motivace ukazuji při svých přednáškách na tanečním videu, namísto, abych dlouze vysvětloval. Dle mého názoru se učíme lépe, pokud téma prožijeme. Přijďte to zkusit také!


Eva Boháčková – psycholožka:

„Tanec byl odedávna součástí lidské kultury. Určité formy tance se objevují již v pravěku. Nedá se však mluvit o tanci v dnešním pojetí. Postupem času lidé začali vnášet do tance ladnost a cit a ustáleným opakováním určitých tanečních pohybů se tanec postupně stal neoddělitelnou součástí každodenního života, která přirozeně rozvíjela a utužovala sociální kontakty“.

Přínosy tance (nejen) pro manažery:

 • zlepšuje náladu, snižuje stres a úzkost,
 • zvyšuje sebedůvěru, pomáhá překonávat strach z projevu a vystupování na veřejnosti,
 • kultivuje projev, pomáhá nalézat svůj osobitý styl,
 • naplňuje potřebu dotyku a usp