215. Manažerský klub

Emotivní manažerský klub na téma Manažeři a nové zákony

golem215_obr
Celá foto-galerie z 215. Manažerského klubu ČMA zde

 

Další z pravidelných Manažerských klubů se tentokrát uskutečnil 15. května v Golem clubu a věnoval se manažerům a novým zákonům. Hostem byl JUDr. Stanislav Moural, MBA, který přítomným manažerům více přiblížil právní podmínky výkonu funkcí manažerů ve vrcholných orgánech právnických osob či obchodních společností, z pohledu Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích. To, že téma bylo skutečně zajímavé, dokázala i plamenná diskuze v závěru setkání.

JUDr. Moural se během večera zaměřil na nové povinnosti manažerů vyplývající ze změn zmíněných rozsáhlých právních předpisů. Zdůraznil například, že práva a povinnosti je možné si ujednat smlouvou téměř jakkoliv, pokud samozřejmě nejsou zákonem výslovně zakázány, případně v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem či chráněným právním postavením fyzických osob. A správné určení dispozitivních a donucujících ustanovení nových zákonů je podle něj novou klíčovou dovedností manažera při aplikaci právních předpisů.

 

Rodinní příslušníci ve firmě

Pozornost je třeba věnovat i členům rodiny pracujícím ve firmě. Pokud v jedné firmě pracuje manžel či osoba, která je v příbuzenském vztahu s manažerem – vlastníkem firmy, jedná se už o rodinný závod. Jak uvedl JUDr. Moural, je třeba hlavně ohlídat to, aby každý rodinný příslušník vykonával svěřenou práci podle uzavřené pracovní nebo jakékoli jiné smlouvy, jinak se tito spolupracující příbuzní podle (§701 zákona) podílejí na zisku a zvýšené hodnotě firmy „v míře odpovídající množství a druhu své práce,“ což může být „rozbuškou“ emocí nejen ve firmě, ale současně i v rodině.

V závěru Manažerského klubu se host věnoval také podmínkám podnikatelského úsudku s tím, že: „Po managementu nelze vyžadovat totální odpovědnost za všechno. Je ale nutné, aby člověk na klíčové pozici měl potřebné znalosti, byl pečlivý a dostatečně loajální k firmě.“ vysvětlil JUDr. Moural.

Pak už následovala relativně horlivá, ale inspirativní diskuze nad tématy požadavků nových zákonů kladených na manažery, obchodní společnosti, i třeba nad otázkou, na kolik je obchodně prozíravé nezveřejňovat hospodářské výsledky firmy ve sbírce listin obchodního rejstříku, které zákon vyžaduje.

 

O JUDr. Stanislavu Mouralovi:

JUDr. Stanislav Moural, MBA je řídící společník Advokátní kanceláře Moural Kopecký & Partneři – kolektivní člen ČMA. Core business AK MKP je soustředěn na poskytování specializovaných právních služeb v oborech korporátního a závazkového (smluvního) práva pro využití v marketingové, obchodní, finanční, výrobní a zaměstnanecké působnosti obchodních společností a ostatních subjektů na trhu B2B a B2A. Nad uvedené zaměření služeb poskytuje AK MKP manažerům tzv. „legislativně právní podporu“ pro realizaci obchodního vedení, jejíž investiční charakter přidává strategickým a taktickým rozhodnutím managementu vyšší efektivnost, než je dosahována výlučným využitím vlastních zdrojů nebo běžných externích služeb.

Text: Lenka Netušilová