213. Manažerský klub

Motorem, který žene firmy vpřed, jsou inovace

213_Manazersky_klub_CMA_1

Celá foto-galerie z 213. Manažerského klubu ČMA zde

 

Inovace a kreativita jako schopnosti, kterým se lze naučit, a které ženou firmy vpřed – to bylo téma březnového setkání Pražského manažerského klubu ČMA, které už tradičně proběhlo v oblíbeném klubu Golem. O inovacích i jejich metodách promluvil na setkání Ing. Libor Witassek, oceněný Manažer odvětví 2012 a vrcholový manažer s bohatými zahraničními zkušenostmi. Během večera tak přítomným manažerům vysvětlil zásady inovací a jejich implementaci ve firmách, i důvod proč se jich řada firem stále bojí a brání se jim.

Inovace jsou podle Ing. Libora Witasska v současnosti ve firmách klíčovým tématem. „Firmy se neustále snaží zvyšovat efektivitu práce, ale cestou k tomu, aby stále nedocházelo ke snižování cen, jsou právě inovace,“ sdělil hned v úvodu.

Velkým problémem řady firem je také jakási netečnost k vnějším podnětům. Začínají být totiž k podnětům imunní a nedokážou správně vnímat potíže a včas na ně reagovat, což je problém zejména velkých nadnárodních firem. „Společnosti se snaží hledat dílčí řešení problémů, ale nehledají inovace, a právě to může vést k jejich úpadku,“ vysvětlil Ing. Witassek.

 

Nejlepší inovace jsou ty nejjednodušší

O nutnosti zavádění inovací není třeba polemizovat. Lze je chápat také jako podnikatelský duch, který je hnacím motorem společností. „Nejlepší inovace bývají těmi nejjednoduššími nápady. Musí jít totiž rychle implementovat, protože v současnosti rozhoduje rychlost a celý inovační proces se tak zrychluje,“ řekl Libor Witassek. Obecně platí, že rychlejší předčí pomalejšího, nikoli, že velká firma „spolkne“ tu malou. Naopak oproti velkým firmám, které mají své ustálené a často zbytečně zdlouhavé procesy sběru dat a schvalování, má větší šanci menší firma, která není tímto zatížena a čas tak hraje pro ni.

Pro inovace je zcela rozhodující schopnost jejich implementace. Ta musí vycházet z pozorování a přizpůsobování se měnící situaci i společnosti. „Zásadní je komunikace, schopnost pozorovat, sledovat a vnímat trendy, ale také se přizpůsobovat měnící se situaci a rychle ji využít. Inovace je realizovaná myšlenka implementovaná na trh, který si ji koupí,“ objasnil Ing. Witassek. Inovacím a kreativitě se navíc podle něj dá snadno naučit.

 

Co brání firmám v inovacích

I přes zcela neoddiskutovatelnou nutnost inovací se jim stále řada firem, soukromých i státních, brání. Důvodem jsou podle Ing. Witasska především mentální bloky, které si člověk ve své hlavě sám stanoví.

Pro úspěšné inovace je podle něj zásadních pět kroků. Generovat nové nápady, což je právě hnacím motorem inovací, dále výběr a přijetí nové myšlenky, která musí být akceptována firemní kulturou, implementace myšlenky, odstranění překážek v implementaci a sponzor projektu inovací, kterým by měl ideálně být ředitel nebo nejvýše postavená osoba v dané firmě.

V závěru Ing. Libor Witassek vyjádřil také přesvědčení, že české firmy by měly být v rukou českých vlastníků, kteří znají naše prostředí, mají k němu vztah a jsou ochotni se o něj starat a rozvíjet jej. To podle něj u zahraničního vlastníka odpadá, protože takovýto vztah nelze uměle vytvořit.

Březnové setkání ČMA bylo opět pro manažery maximálně inspirativní. Během večera totiž získali nejen návod, jak na inovace krok za krokem, ale také mohli čerpat zkušenosti od jednoho z nejúspěšnějších českých manažerů.

213_Manazersky_klub_CMA_39

Mimo to například zjistili, že…

  • Slovo inovace, podobně jako slovo robot, dala světu naše země
  • Blok, ve smyslu mentální blok, se japonsky řekne taga, což znamená železné obruče sudu – ty totiž sud svírají podobně jako mentální bloky náš mozek a uvažování
  • Největšími inovacemi minulosti byla žárovka, automobil, letadlo, počítač, internet a mobil bez klávesnice

 

O Ing. Liboru Witasskovi:

Ing. Libor Witassek, MBA vystudoval na VUT Brno technickou kybernetiku, na Dominican University of Chicago v USA získal titul MBA. Na VŠE v Praze dokončil doktorandské studium Lean Leadership. Další studia managementu absolvoval v USA, Dánsku a Polsku. V roce 1997 zakládá DC VISION, s.r.o. Praha – je 100% vlastníkem. Ing. Witassek je silnou manažerskou osobností. Jako Chief Executive Officer firmy je charizmatickým leadrem, který motivuje a přitahuje spolupracovníky k následování. Od roku 2010 je předsedou představenstva mezinárodní poradenské skupiny operující v 15 zemích Evropy Allied Consultants Europe Stuttgart. Je prvním východoevropským šéfem v historii. Dokázal jako český kybernetik strhnout své zkušené západní partnery ke zcela novému směřování Management Consultingu za Železnou oponou. Stabilitu podnikání české DC VISION zajišťuje spojení s aliancí ACE, přes kterou řeší globalizaci jeho malé firmy do evropského pracovního trhu. Firma řeší projekty v oblasti řízení změn, rozvoje firemní kultury, inovačního managementu a vytváření prodejní a provozní excelence. Zajišťuje také zapojení do mimoevropských struktur. Tím se dostává se svojí firmou z Opavy k nejmodernějšímu know-how v oblasti inovací a nových produktů světového Consultingu. Je programovým poradcem Wharton University of Pennsylvania pro Střední a Východní Evropu, která je dlouhodobě hodnocena jako světová špička v Business Managementu.

Libor Witassek je oceněným Manažerem odvětví 2012 a Marketérem roku 2011 a 2012.

 

Text: Lenka Netušilová

Click to Hide Advanced Floating Content