Petr Vladyka: Pravá hemisféra zvýší paměť až trojnásobně

Na efektivnější využití pravé mozkové hemisféry a zvýšení kapacity paměti například při výuce cizího jazyka se zaměřilo lednové setkání členů a hostů Pražského manažerského klubu s Mgr. Petrem Vladykou. Poznání fungování vlastního mozku, jeho pravé...