18. Orientální bál

Vážení přátelé – u příležitosti tradičního čínského Nového roku, který se slaví i v  dalších asijských zemích, Vás srdečně zveme na:

„18. ORIENTÁLNÍ BÁL“

 

 Kdy: v sobotu 3. 3. 2018 od 18:00 do 23:00 hod.
Kde: v hotelu Belvedere
, ul. Milady Horákové 19, Praha 7

 

Kromě ČČS se spolupořadatelsky podílejí také Společnost přátel Mongolska, Klub přátel Asie Pražská jurta, a podporují jej CK China Tours, manželé Lažanští, Galerie Arcimboldo, Česká manažerská asociace a další organizace.

Tento společenský večer s tancem, kulturním programem a tombolou je určen jednak k zábavě v orientálním duchu, ale také k navázání osobních kontaktů s podnikateli a zástupci asijských firem pracujících v ČR a s dalšími představiteli českých firem podnikajících v teritoriu Jihovýchodní Asie, pro něž je takováto akce příležitostí pro setkání s kolegy.

Akce je zároveň vhodná k pozvání Vašich partnerů, spolupracovníků či obchodních přátel a dává Vám možnost strávit s nimi příjemný večer u příležitosti asijského Nového roku. Zároveň tak můžete vhodně propagovat Vaši firmu či organizaci.

Ceny vstupenek držíme již několik let díky sponzorům na velmi nízké úrovni (250 Kč – dospělí; 150 Kč – studenti, důchodci a členové ČČS; 100 Kč – děti ve věku 6-15 let). Pokud máte zájem se zúčastnit – neváhejte, protože sál hotelu Belvedere má omezenou kapacitu. Na rozdíl od jiných plesů a bálů – účast dětí a mládeže je vítána:-)

Podívejte se na atmosféru předchozích bálů.

Za Česko – čínskou společnost:  Zlata Černá  a Tomáš V. F. Jirsák Havran

Za Českou manažerskou asociaci: Ivo Gajdoš

Poděkování patří sponzorům Orientálního bálu:

CHINA TOURS
Galerii Arcimboldo
a dalším…

 

16. února 2018 začíná podle tradičního čínského kalendáře nový rok, tentokráte ve znamení PSA. Znamení PSA je příznivé znamení, pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a novým lidem vrcholně nedůvěřivý. Je krajně tvrdohlavý. Povrchně pozorován, jeví se Pes chladnokrevným, ale tento dojem většinou klame. Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o vlastních pocitech i pocitech ostatních. Přes tyto vady má Pes skutečně nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, věrný, čestný, poctivý a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý.

Ve společnosti se pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídka kdy se skutečně zalíbí, ale je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu přátel. Dělá vše pro druhé, svou obětavostí, která jde až do sebezapření a často se sám poškozuje na úkor druhých.

Pes nevisí na penězích, je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje se mu s idealismem a veškerou svou energií. Také v lásce je Pes otevřený, silný a zejména čestný. Má s ní ale velké problémy.

Pes je také velmi veselý a hravý. Má tak ale sklon utápět se ve zcela nedůležitých věcech a drobnostech. Je tak trochu blázen, ale jeho dobrý čich a kritický duch ho chrání před nejhorším.

Mohlo by se zdát, že je pes jakýsi idealistický hodný moula, ale to se jednak dorovnává jeho zodpovědností, obětavostí a houževnatostí, navíc se letos kombinuje pes se živlem země, což mu dodává ušlechtilost, noblesu a hrdost. “Zemní pes” oslňuje svým hrdým vystupováním, velice dbá na slušné vychování a dodržování správné etiky. Takový Pes působí až staromódně, jako by pocházel z nějakého dávného věku.

Autorka: akademická malířka Zhang Dan Gajdošová