Do Prahy zavítá prezident Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD), Peter Bakker

POZVÁNKA

Diskusní fórum k aktuálním otázkám udržitelného rozvoje

za účasti prezidenta Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (WBCSD) pana Petera Bakkera

Pořádá:    CBCSD – Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

ve spolupráci s VŠE a ČMA – Českou manažerskou asociací

Datum konání:  pondělí – 15. dubna 2019 od 12:45 do 16 hod.

Místo:       Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

PROGRAM:

12:45 – 14:15     přednášková místnost B v Nové budově VŠE (kapacita 200)

  • Úvodní přednáška P. Bakkera s následnou diskuzí se studenty

14:30 – 16:00     zasedací místnost rektorky VŠE – 1. patro Nové budovy

  • Panelová diskuze k aktuálním otázkám  udržitelného rozvoje u nás a ve světě.

=> Úvodní referáty zaměřené na oblasti sektorové udržitelnosti:

  • Energetika – Pavel Řežábek (ČEZ)
  • Smart Cities – prof. Miroslav Svítek (ČVUT, Cluster Smart Cities)
  • Čistá mobilita – zástupce E.ON
  • Cirkulární ekonomika – Soňa Jonášová (Institut Cirkulární ekonomiky)
  • Industry 4.0/Digitalizace – prof. Vladimír Mařík (ČVUT)
  • Strategie ČR 2030 – Jan Mareš (Rada vlády pro udržitelný rozvoj)

 

K diskuzi jsou zvaní experti pro jednotlivé tematické okruhy, zástupce MPO, MD, MŽP a další VIP – cca 50 osob.

 

Jednací jazyk: angličtina (bez překladu) Přihlášky na: gajdos@cbcsd.cz

Účast zdarma – po potvrzení mailem (do kapacity zasedací místnosti)

Členové Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj WBCSD:

 

Peter Bakker

byl jmenován prezidentem WBCSD v lednu 2012 poté, co byl generálním ředitelem TNT N.V. po dobu 10 let. Pod jeho vedením se společnost TNT stala lídrem v oblasti odpovědnosti firem za špičkové partnerství se Světovým potravinovým programem OSN, ambiciózních cílů snižování emisí CO2 z iniciativy Planet Me a víceletých vedoucích pozic v indexu udržitelnosti Dow Jones. Peter Bakker je uznávaným lídrem v oblasti odpovědnosti firem. V roce 2009 získal ocenění Clinton Global Citizen Award; Cena SAM za udržitelnost v roce 2010; a velvyslanec Světového summitu OSN proti hladu v roce 2011. Kromě toho je předsedou společnosti War Child Netherlands. Více – viz ZDE

WBCSD – Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Patří mezi hlavní mezinárodní organizace, sdružující významné aktéry z různých odvětví. Organizace se zabývá především vzájemnou spoluprací a snaží se hledat různá řešení v oblasti podnikání a také socioekonomické sféry. WBCSD se především snaží o aplikaci principů udržitelného rozvoje v několika oblastech jako například ekonomické, sociální a také environmentální. Sídlí ve Švýcarsku (Ženevě) ale působí prostřednictvím poboček i v mnoha zemích po celém světě. V dnešní době je v této organizaci zapojeno již přes dvě stě nejvýznamnějších světových firem.

Rada byla založena v roce 1995 spojením Rady podnikatelů pro udržitelný rozvoj a Světovou průmyslovou radou pro životní prostředí. První kroky, které vedly k jejímu založení je možno vystopovat již na Konferenci OSN o životním prostředí a udržitelném rozvoji v Rio de Janeiru.  Rada se zabývá všemi aspekty globálního podnikání.

CBCSD – Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj

Česká pobočka vznikla v roce 2012 jako 64. národní organizace v pořadí. Dohoda o jejím založení byla slavnostně podepsána dne 26. 4. 2012 v primátorském salonku paláce Žofín (v rámci Dne úspěšných manažerů a firem – MANAŽER ROKU, kterou již 26 let pořádá Česká manažerská asociace – ČMA).

Čeští podnikatelé se tímto přihlásili k zásadám mezinárodního byznysu týkajících se ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti a širší společenské zodpovědnosti vedené mottem Tomáše Bati: “Mysli globálně-jednej lokálně”.

Click to Hide Advanced Floating Content