Ukázka přihlášky do mentoringového programu XY Transfer

 

Dobrý den,

touto cestou bych se rád zapojil do programu XY Transfer v roli mentorovaného manažera.

V 26 letech jsem ze dne na den dostal na starosti firmu. I nyní po 2 letech čelím situacím kdy bych pohled zkušeného mentora, ke kterému se lze s důvěrou obrátit, více než uvítal.

V rámci mentoringového programu bych se chtěl zaměřit na schopnost vést více projektů / společností současně.

Za oblasti rozvoje, které k tomuto cíli mohou vést považuji:

– způsob tvorby, implementace a validace firemních procesů

– umění delegování zodpovědnosti v souladu s individuálním rozvojem středního managementu

– práci s týmem a jeho lídry v klíčových situacích – start projektu, fáze těsně před dosažením break-even pointu, a další náročné situace

Věřím, že pokud budu do programu XY Transfer vybrán, bude spolupráce oboustranně nejpřínosnější s mentorem, který ve své práci staví schopnost práce s týmem nad tabulky a směrnice.

Pro svého mentora bych na oplátku chtěl být inspirací díky kombinaci kreativity a analytického myšlení, které se snažím pěstovat a přenášet i na své okolí.

V příloze zasílám své profesní CV.

 

Děkuji za příležitost a za Váš čas.

S pozdravem a s přáním hezkého dne

Kamil Pavlíček