Cena ročního kolektivního/firemního členství se odvíjí od počtu zaměstnanců v organizaci:

  • Společnost s 1 – 10 zaměstnanci               10 000 Kč
  • Společnost s 11 – 50 zaměstnanci             30 000 Kč            *1
  • Společnost s 51 a více zaměstnanci          50 000 Kč            *2

*1 – Akcí ČMA se mohou zúčastňovat další 2 členové manažerského týmu (se statutem individ.člena)

*2 – Akcí ČMA se mohou zúčastňovat další 4 členové manažerského týmu (se statutem individ. člena)

Cena individuálního členství je 3 000 Kč za kalendářní rok.