Setkání s Manažerkou roku 2016 Martou Novákovou

Dovolujeme si Vás jménem Klubu manažerů roku a České manažerské asociace

pozvat na setkání s držitelkou titulu Manažerka roku 2016 Martou Novákovou, prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu a předsedkyní představenstva U & SLUNO a.s.

  1. března 2018 v 15 h, Ostrava

PROGRAM

  • Prohlídka počítače Salomon na VŠB v Ostravě
  • Návštěva Bolt tower v oblasti Dolních Vítkovic
  • Diskuze s Manažerkou roku Martou Novákovou
  • Raut

Těšíme se na setkání s vámi!

Svou účast prosím nahlaste do 9. března 2018 projektové manažerce Veronice Žurovcové na tel.: 778 402 291, nebo e-mail: zurovcova@cma.cz.

Následující den 28. března 2018 mají členové České manažerské asociace možnost zúčastnit se za zvýhodněných podmínek konference HR 4.0 FUTURE, kterou Marta Nováková zahajuje. Více informací zde.

Stáhnout (PDF, 376KB)