Prohlášení vrcholových manažerů České manažerské asociace k politické reprezentaci

Celou fotogalerii naleznete ZDE

 

Vrcholoví manažeři sdružení v České manažerské asociaci se obrací na politickou reprezentaci, která vzejde z říjnových všeobecných voleb, s následující výzvou

 

I.

 

Současná konjunktura české ekonomiky nesmí politikům bránit kritickému pohledu na její kvalitu.

 

  1. Ekonomika se dostala na hranici svých extenzivních možností, přesto není schopna zajistit rozvoj české společnosti bez dluhů jak soukromých tak státních / veřejných.
  2. Problém tkví v zaostávající produktivitě, což je v mnohém dáno převládajícím charakterem naší ekonomiky. Stávající model není proto udržitelný.
  1. Český ekonomický rozvoj se musí v daleko větší míře opírat o vlastní vývoj a produkci, které nabízí především národní kapitál. Očekáváme, že nová politická reprezentace zohlední analýzy z dosavadního vývoje ekonomiky a masivně a všestranně podpoří ty její části / firmy, které jsou schopny zajistit přidanou hodnotu a produktivitu na nejvyšší evropské a světové úrovni. Jen to je cesta k vyšší životní úrovni obyvatelstva a udržitelnému rozvoji celé české společnosti.

 

II.

 

Mezinárodní analýzy opakovaně ukazují, že největší zátěží podnikání v naší zemi je nekvalitní fungování státní správy a institucí, a to přesto, že za 20 posledních let vzrostl počet jejich pracovníků o 30 procent.

 

Vyzýváme proto, již opakovaně, k nápravě řízení státu, a to v prvním kroku ke snížení počtu státních zaměstnanců například o 70.000. Státní správa tak bude, zcela logicky, nucena fungovat efektivněji a navíc se ušetří cca 40 mld. Kč.

 

Uspořené prostředky navrhují signatáři investovat

  • 20 miliard korun do zvýšení kvality školství
  • 10 miliard do navýšení platů zbylých státních zaměstnanců
  • 10 miliard korun Rada expertů navrhuje použít na snížení státního dluhu.

 

Tyto investované prostředky garantují zvýšení konkurenceschopnosti ČR do budoucna. Očekáváme, že nová politická reprezentace neodkladně přistoupí k všestrannému zefektivnění fungování státu a jeho struktur.