Prezident Evropské manažerské asociace v Praze

Vážení čtenáři,

byl jsem poctěn, že jsem se mohl jako host zúčastnit oslav 25. ročníku události MANAŽER ROKU, která se konala 19. dubna a oceňuji význam ČMA pro českou společnost. Hlavním cílem CEC je umožnit zastoupení hlasů a zájmů manažerů v evropské debatě ve prospěch jak firem tak společností a společnosti jako celku. V tomto ohledu je nezbytná spolupráce: Jsem přesvědčen, že obě naše organizace v blízké budoucnosti naleznou správné prostředky k posílení svých vztahů ve vzájemně prospěšné cestě.

Ludger Ramme a Ivo Gajdoš

Původní zpráva