Pozvánka na Podnikatelsko – ekonomické forum

Zveme vás na významnou akci určenou podnikatelům a vrcholovému managementu českých firem.

Spa  Resort Lednice , 12.-14. září 2017

ZET Foundation a Česká manažerská asociace Vás srdečně zvou na akci určenou pro ty, kteří mají zájem a zvědavost se nejen dozvědět , ale i klást dotazy na témata uvedená v programu. Vytvořte si svůj program a vyberte si dle svého  uvážení tu část, která Vás osloví a přinese nové poznatky.

Přihláška

 

Program

12. září
13,30-15 hod -Debatní stůl 1 téma: Peter Krištofovič “Věřím na vzdělávání ”
15,30-18 hod – Debatní stůl 2 téma: Ivan Baťka, Miroslav Kývala “Fosfa trvalá inovace jako cesta k 3dimenzionálnímu podniku”, ” Feel eco, Feel greens – značky budoucnosti”
18-21 hod – Večeře, řízená ochutnávka vín a následně prohlídka zámku

13. září
10-12 hod – Konzultace a cvičení v rámci programu ” Řeka zdraví”, bonus test osobní typologie
14-17 hod – Prof Milan Zelený diskutuje s přítomnými na témata: ” Optimální rozvoj národního podnikatelství”
18-20 hod – Večeře, řízená ochutnávka vín a koncert Michala Žáčka

14. září
10-12 hod – Konzultace a cvičení v rámci programu ” Řeka zdraví” , bonus test osobní typologie
Individuální ( firemní ) konzultace s profesorem Milanem Zeleným dle rezervace

 

Na co se můžete například  těšit 12.září

Peter Krištofovič (44)

 • Absolvent Fakulty podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě..
 • Už během studia se vypracoval na pozici okresního ředitele ve společnosti OVB Allfinanz Slovensko, kde odpovídal za vedení a řízení týmu 150 lidí.
 • V roce 1996 založil vlastní poradenskou společnost AFS SK, školící společnost Allschola a nadaci Salve sloužící především na podporu vzdělávání. Je také zakladatelem společnosti SALVE GROUP, kde je majoritním akcionářem.
 • Patří ke špičkovým školitelům, motivátorům a je  velkým obdivovatelem myšlenek Tomáše Bati.
 • Je ženatý.

“Věřím na vzdělávání ”

Byla to kombinace tvrdé práce a šťastné souhry ekonomického zlomu, který přinesl reformy, říká ke svému úspěchu Peter Krištofovič. Je podle něj důležité rozvíjet silné stránky a na slabé mít lidi.
Odkaz na video.


IVAN BAŤKA (51)

 • Po studiu na gymnáziu absolvoval obor zahraniční obchod na Obchodní fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Po sametové revoluci začal podnikat. V letech 1999 až 2000 byl obchodním ředitelem společnosti ČEZ. Založil Rádio Impuls, ze kterého s týmem spolupracovníků vybudoval nejposlouchanější rozhlasovou stanici v zemi.
 • Od roku 2002 je generálním ředitelem a jediným akcionářem firmy Fosfa. Patří k největším propagátorům odkazu bratrů Baťových, financoval vydání několika knih o nich.
 • Je ženatý. Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a literatuře.
  Odkaz na video

Fosfa – trvalá inovace jako cesta k 3dimenzionálnímu podniku

Fosfa je největším zpracovatelem fosforu v Evropě, přes 90% své výroby vyváží. Fosfor se vyskytuje ve všech živých organismech na Zemi, neexistuje za něj náhrada. Bez Fosforu by nebyl život. Fosfa má tak svůj vztah k člověku a přírodě v genech. I z toho vyplývá její postupná přeměna v Life science společnost. Co si pod tím představit? Ve Fosfě se vzájemně doplňují a podporují inovace, nové technologie, respekt k životnímu prostředí a důraz na každodenní zlepšování služby zákazníkům.
Příkladem těchto vizí jsou i dva nově spuštěné projekty. Ekologicky šetrný brand péče o tělo a domácnost Feel eco a první vertikální farma v České republice Feel greens. Fosfa jde vlastní cestou. Cestou, která dává smysl jejím zákazníkům i spolupracovníkům.


MIROSLAV KÝVALA (48)

 • Vystudoval Střední průmyslovou školu v Bruntále a Vysokou školu zemědělskou v Brně.
 • Během své profesionální kariéry si prošel pozicemi obchodníka, exportního manažera a ředitele Distribučního centra Plzeňského Prazdroje.
 • Od roku 2016 je členem vrcholového managementu Fosfy, kde zodpovídá za vývoj, výrobu i prodej ekologických prostředků pro péči o domácnost Feel eco a nově i za prodej produktů vertikální farmy Feel greens.
 • Je ženatý, má 2 děti a ve volném čase se věnuje rodině, četbě a myslivosti.

Feel eco , Feel greens – značky budoucnosti
Abychom byli úspěšní, musíme budovat “firmy budoucnosti”, které spojí předvídavost, inovace a smysluplnou službu zákazníkovi. Stavět brandy budoucnosti znamená mít odvahu ke změnám, které většinou bolí. Ve Fosfě vyvíjíme dva nové projekty: Feel eco a Feel greens. Feel eco představuje produkty péče o tělo a domácnost, Feel greens je první vertikální farma v České republice. Fosfa má vztah k přírodě ve svém DNA. Naše projekty nám dávají smysl nejen ekologicky, ale i ekonomicky. Chováme se, přemýšlíme a tvoříme “ekologicky”, protože je to výhodné. Učíme se od přírody být užiteční ostatním. Jenom tak můžeme přežít. Na Zemi i v byznysu.

http://www.Feeleco.com  http://www.Feelgreens.com

 

Na co se můžete například  těšit 13.září

Milan Zelený (75)

Spolu s podnikatelskými kolegy založil tzv. ZET-Foundation, jejímž posláním je obnova silné, národní podnikatelské sféry v ČR, jakož i podpora podnikatelského vzdělávání – od školky až po podnikatelskou univerzitu. Jedním z cílů je žádoucí ustavení podnikatelů jako profese.

Jeho základní tezí je historicky bezprecedentní akcelerace procesu změny (technologické, ekonomické, vzdělávací, společenské i politické). Tato akcelerace, sama o sobě, vytváří tlak, výzvy a radikálně nové nároky na procesy vzdělávání, samosprávy, podnikání jak v globálním, tak ale hlavně i v prostředí místní a regionální hospodářské a politické autonomie. ZET již dnes začíná sdružovat a propojovat ve spolupráci to nejlepší, co ryze česká národní podnikatelská vrstva nabízí právě svojí rostoucí a zásadní autonomií a nezávislostí – tj. bez intervencí, dotací, státní „diplomacie“ a snětí rostoucí finanční korupce regionální politiky sílící třídou oligarchů: opravdová demokracie není na prodej – peníze nejsou znakem svobody projevu. Především je třeba zůstat Čechy, věrni odkazu Komenského. Čapka, i Baťů.
ZET programově vychází z tradic Soustavy Baťa, ne kopírováním, ale adaptací k současným podmínkám technologické akcelerace, vzdělávací autonomie, politické nezávislosti a základního principu relokace produkce co nejblíže ke konečnému zákazníkovi (tzv. průmyslová města). Posun od globalizace k re-lokalizaci digitálního zemědělství, průmyslu a služeb je jedním ze základních principů ZET.
Prof. Zelený je připraven zodpovědět všechny otázky, týkající se optimálního rozvoje národního podnikatelství a tím i příznivějšího odklonu od současné strategie „levné pracovní síly“ a současného stavu zpátečnictví, stagnace, subdodavatelství a statutu „rozvojové ekonomiky“.

13.září  přiletí  z Milána diskutovat a klást otázky  také pan Bernhard Scholz (Prezident podnikatelské asociace Compagnia delle Opere ), www.cdo.org sdružující přes 36 000 firem a neziskových organizací z 19 zemí pěti kontinentů. Naváže tak na setkání, které proběhlo při diskusním fóru “Kabinet Baťa” v rámci akce MEETING BRNO; viz www.meetingbrno.cz 

 

Koncepce tohoto jedinečného setkání umožňuje každému se stát aktivním účastníkem, iniciovat a následně diskutovat témata, která ho v jeho profesním životě zajímají.

Využijte synergie setkání profesionálů, které bude pro vás inspirativním, hledejte průniky poznání a reflektujte jejich praktické přínosy. Využijte k tomu  jedinečnou lokalitu lázeňského SPA resortu blízko Lednického zámku, která je samo o sobě zárukou inspirace . Můžete si pobyt zpříjemnit objednáním lázeňských služeb , které poskytuje hotel. Rezervujete si vybrané dny a ubytování co nejdříve,kapacita je omezena.

Nosnými tématy budou projekty, které jsou zakotveny v činnosti Nadace ZET a usilují o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizaci originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání.

Dopolední program ve dnech 13 a 14.9. bude zpestřen pro zájemce o praktické konzultace a cvičení se zkušenými cvičiteli “Řeky zdraví” – tradiční čínské medicíny, zdravé stravy, čchi-kungu, včetně testu osobní typologie, který odhaluje přirozený potenciál každého člověka s cílem najít svou životní rovnováhu.

.

Mediálním partnerem je MM Průmyslové spektrum – www.mmspektrum.cz
Partnerem akce je Česká manažerská  asociace –  www.cma.cz

.

Upozornění pro účastníky:

Pozor na potvrzení účasti ve vztahu k času odeslání přihlášky, ceny jsou odstupňované !

Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné do 31.8. následně budou navýšeny o 25%, naproti tomu přihlášky podané do 31.7. mají slevu 25% z uvedených cen. Člen ČMA má vždy slevu dle termínu přihlášení navíc 25%.

V ceně je zahrnuto občerstvení během akce a  večeře, ochutnávka vín  a prohlídka zámku, nebo koncert Michala Žáčka www.michalzacek.cz 

V ceně není zahrnuto ubytování a lázeňské služby , to je možno si rezervovat na :
recepce hotelu, e-mail: recepce@lazne-lednice.cz nebo tel. 515 554 100.
V případě zájmu i o procedury, potom prosím o kontaktování přímo balneo centra, e-mail: balneo@lazne-lednice.cz tel. 515 554 171.

Organizaci  zajišťuje pro Nadaci ZET  Zdeněk Bílek a společnost Biko,
www.biko.cz e-mail: biko@biko.cz  kontaktní telefon je : 602 494 346

Přihláška

.