Rada expertů

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se uskutečnilo ustavující zasedání Rady expertů ČMA. Nově vzniklá rada se poprvé sešla na Vysoké škole ekonomické u příležitosti udělení čestného titulu doctor oeconomicae honoris causa profesorovi Mintzbergovi z kanadské McGill University.

Rada expertů je vrcholovým poradním, konzultativním orgánem prezidia ČMA.

„Posláním Rady je expertní činnost, která vyústí ve formulaci odborných stanovisek a doporučení směřujících k uplatňování principů a metod moderního managementu a ke zkvalitnění podmínek pro řízení podnikatelských i dalších subjektů, státní a veřejnou správu nevyjímaje. Dalším, neméně podstatným cílem, je kultivace prostředí managementu a zvyšování společenské prestiže manažerské profese.“

Prezident ČMA Pavel Kafka

SLOŽENÍ RADY:

I. Akademická sféra (abecedně)

prof. Ing. Richard Hindls, CSc, dr.h.c.

Doc. Ing. Václav Liška 

prof. Ing. Ivan Nový , CSc.

prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

prof. MUDr. Eva Syková, M.D., Ph.D., Dr.Sc.

prof. Ing. Milan Zelený , M.S, Ph. D.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc, MBA

emeritní rektor VŠE, výbor ČMA

vedoucí katedry man. Stavební fakulty ČVUT

xPORT VŠE

profesor VŠ, výbor ČMA

profesor VŠ

Senátorka, Manažerka roku (MR)

profesor Fordham univerzity NY

rektor Karlovy Univerzity, Top 10 MR

II. Podnikatelská sféra (abecedně)

Ing. Vlastislav Bříza

Ing. Miroslav Dvořák

Ing. Vladimír Feix, dr.h.c.

Ing. Bořivoj Frýbert

Ing. Olga Girstlová

Ing. Petr Kazík PhD.

Ing. Ludmila Koutská

Ing. Ladislav Macka

Ing. Jitka Pantůčková, CSc.

Ing. Zdeněk Pelc, CSc.

Ing. Luděk Pfeifer, CSc.

Lubomír Stoklásek

Mgr. Karolína Topolová

majitel Koh-i-noor, Top 10 MR

GŘ Jikov, MR

majitel Porcelánky Dubí, MR

bývalý prezident ČMA

prezidentka ČMAPM

majitel A-Hra, pedagog

GŘ hotelu Pyramida Praha, MR

bývalý prezident ČMA

GŘ Societé General v Albánii, MR

majitel GZ Loděnice, MR

Spolumajitel M.C.Triton, Top 10 MR

GŘ Agrostroj Pelhřimov, MR

GŘ AAA Auto, Top 10 MR