Členství v ČMA

POZOR – speciální nabídka!!

 Vyzkoušejte členství na půl roku s 50 % slevou!

 

ČLENSTVÍ V ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACI

Stát se členem ČMA je jednoduché, stačí si zvolit druh členství a poté vyplnit on-line přihlášku (případně tištěnou). O zbytek už se postaráme. Vybrat si můžete mezi firemním členstvím (tzv. kolektivní) a individuálním členstvím.

Jak si zvolit členství? Co pro mě z daného členství plyne?

A) FIREMNÍ ČLENSTVÍ (KOLEKTIVNÍ)

 1. Zvýšení osobní a společenské prestiže manažerské profese členské firmy ČMA
 2. Ovlivňování ekonomického dění z pozice a role manažera společnosti, případně vlastníka firmy
 3. Možnost účastnit se práce expertních týmů ČMA posuzujících závažné materiály hospodářské a sociální povahy
 4. Účast na setkáních, seminářích a dalších aktivitách pořádaných ČMA ke zvyšování jeho profesionality a kvality činnosti firmy
 5. Sleva na akce pořádané ČMA, případně partnery ČMA až 50%
 6. Seznamování se s vládními návrhy zákonů předkládaných legislativě a osobní podíl na jejich připomínkování prostřednictvím ČMA
 7. Možnost odborné prezentace firmy, ve které působí, v regionálních klubech
 8. Pomoc při propagaci činnosti firem a úspěšných manažerů ve sdělovacích prostředcích
 9. Možnost prezentace názorů firmy v ekonomickém tisku i v dalších odborných periodikách
 10. Účast na vyhlášení výsledků prestižní soutěže MANAŽER ROKU, včetně možnosti nominace vynikajících manažerů z jeho okolí do soutěže MR
 11. Bezplatný měsíční elektronický Newsletter ČMA
 12. Tištěná Ročenka ČMA o aktivitách předešlého roku
 13. Zlevněná firemní inzerce v Newsletteru nebo Ročence
 14. Možnost vysílat na základě dohody jmenovitě určené zástupce do jednotlivých organizačních složek ČMA
 15. Možnost účastnit se odborných akcí ČMA a získávat publikace vydávané ČMA za členskou cenu
 16. Možnost dostávat informační zprávy ČMA, jejích složek i jednotlivých členů, dohodnuté rozbory, konzultace, expertizy i informace o akcích doma i v zahraničí
 17. Možnost využívat ve svém oboru zkušeností i nových poznatků z rámce ČMA a jejích aktivit v ČR, rovněž z mezinárodního prostředí
 18. Možnost prezentovat se členstvím v ČMA (v publikační činnosti, firemní korespondenci apod.)
 19. Iniciativně předkládat ČMA návrhy a argumenty pro oficiální jednání týkající se obecných problémů manažerské profese, případně i širších problémů národního hospodářství
 20. Možnost účastnit se akcí v zahraničí
 21. Dostávat informace, případně se podílet na projektech a činnosti pracovních skupin České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, založené ČMA
 22. sphere_01Po zaplacení členského příspěvku získat automaticky VIP členskou kartu SPHERE, která opravňuje členy ke vstupu na vybrané akce ČMA a zároveň umožňuje čerpat slevy ve výši 10 – 30% v síti smluvních partnerů – viz www.sphere.cz

VÝŠE ROČNÍHO ČLENSTVÍ

PŘIHLÁŠKA – CHCI SE STÁT KOLEKTIVNÍM ČLENEM ČMA

 .

B) INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

 1. Zvýšení osobní a společenské prestiže manažerské profese
 2. Ovlivňování ekonomického dění z pozice a role manažera, případně vlastníka
 3. Účast na setkáních, seminářích a dalších aktivitách pořádaných ČMA ke zvyšování jeho profesionality
 4. Sleva na akce pořádané ČMA, případně partnery ČMA až 20%
 5. Možnost prezentace názorů v ekonomickém tisku i v dalších odborných periodikách
 6. Bezplatný měsíční elektronický Newsletter
 7. Tištěná Ročenka ČMA o aktivitách předešlého roku
 8. Zlevněná osobní inzerce v Newsletteru nebo Ročence
 9. sphere_02Po zaplacení členského příspěvku získává členskou kartu SPHERE, která opravňuje členy ke vstupu na vybrané akce ČMA a zároveň umožňuje čerpat slevy ve výši 5 – 15% v síti smluvních partnerů – viz www.sphere.cz
 10. V případě tzv. upgradovaného členství (5.000 Kč) získává tzv. VIP SPHERE, na kterou čerpá slevy ve výši 10 – 30% a zúčastňuje se dalších promo akcí firmy Sphere.

POZNÁMKA: Individuální člen zastupuje pouze sebe – ne firmu!

.

PŘIHLÁŠKA – CHCI SE STÁT INDIVIDUÁLNÍM ČLENEM ČMA

.