O klubu

Klub Manažerů roku

Zobrazit akce klubu


O klubu:

Klub Manažerů roku vznikl z iniciativy nositelů čestného titulu „MANAŽER ROKU“, který je každoročně, již 22. rokem, udělován ve stejnojmenné soutěži. Členové tohoto prestižního klubu mohou být pouze výherci této soutěže, manažeři a podnikatelé, kteří reprezentují firmy na nejvyšších stupních řízení.

Poslání:

Posláním klubu je výměna odborných informací a zkušeností. Mezi členy, kteří se profilují z nejrůznějších oborů činností, panuje velmi přátelská atmosféra. Společně se podílejí na vytváření společenské prestiže této profese, diskutují o nových trendech řízení, nových obchodních příležitostech, ale i o nejrůznějších ožehavých tématech současného manažerského prostředí.

Co můžete očekávat:

KMR pro své členy organizuje pravidelné společenské akce s nositeli titulu MANAŽER a MANAŽERKA ROKU, a to nejen na již tradičním místě v Golem Clubu (v rámci setkání PMK), ale výherci soutěže mají možnost se i odborně prezentovat přímo ve své mateřské firmě. Klub dále pořádá setkání se zajímavými manažery působícími nejen v Čechách, ale i v zahraničí a v neposlední řadě připravuje pravidelné odborné diskuse s představiteli vlády na té nejvyšší úrovni.

 

Na zajímavá setkání se těší:
Ing. Pavel Kafka – mluvčí Klubu Manažerů roku, nositel titulu MR 2005
Ing. Ludmila Koutská – tajemnice Klubu Manažerů roku, nositelka titulu MR 2002
Tel.: 731 482 447, E-mail: koutska@cma.cz

.

Více informací na oficiálních stránkách www.ManazerRoku.cz