O klubu

ČMA Regionální klub, Střední Čechy

Zobrazit akce klubu


 

  1. Motto: „Inspirace, spolupráce a trvale udržitelný rozvoj.“
  2. Filozofie: „Inspirativní klubovou činností podpořit rozvoj regionálního podnikání.“
  3. Vize: „Region, kde se dobře daří a žije.“
  4. Cíl: „Posílit členskou základnu klubu o zajímavé osobnosti z regionu a vzájemně se podporovat v podnikatelských i společenských aktivitách.“

 

Klubové programové formáty:

  1. Fórum regionu – pravidelné setkávání podnikatelů z regionu, veřejné správy, neziskových organizací. Nalezení klubové vize na podporu regionu a strategický plán. Výměna obchodních kontaktů, propojení podnikatelů s veřejně prospěšnými aktivitami i studenty.
  2. Toulky regionální historií – přednášky o významných osobnostech z regionu z různých oblastí života (kultura, umění, sport). Program bude doplněn o soudobou tvorbu a představení nových talentů. Výlety do přírody nebo po památkách regionu.
  3. Inspirativní toulky – setkání s hosty. Neformální povídání s reprezentanty ze sféry TOP podnikatelů, politiků a osobností ze zahraničí. Přednášky s předními lektory o inovativních metodách v podnikání.
  4. Dny otevřených dveří – poznávejme se… Návštěvy ve vybraných regionálních firmách.
  5. Program Life Balance – program zaměřený na odpočinek s prezentací celostních léčebně-preventivních metod na upevnění zdraví

 

ČMA Regionální klub Střední Čechy byl založen v srpnu 2014. Až do května 2017 fungoval pod vedením Jana Žáčka. V současné době je předsedkyní klubu Tereza Prokešová z M.C.TRITON.

 

Tereza Prokešová
Předsedkyně ČMA Regionálního klubu Střední Čechy

e-mail: prokesova@mc-triton.cz
tel: +420 724 865 659

 

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.