O klubu

ČMA Regionální klub, Střední Čechy

Zobrazit akce klubu


 

  1. Motto: „Inspirace, spolupráce a trvale udržitelný rozvoj.“
  2. Filozofie: „Inspirativní klubovou činností podpořit rozvoj regionálního podnikání.“
  3. Vize: „Region, kde se dobře daří a žije.“
  4. Cíl: „Posílit členskou základnu klubu o zajímavé osobnosti z regionu a vzájemně se podporovat v podnikatelských i společenských aktivitách.“

 

Klubové programové formáty:

  1. Fórum regionu – pravidelné setkávání podnikatelů z regionu, veřejné správy, neziskových organizací. Nalezení klubové vize na podporu regionu a strategický plán. Výměna obchodních kontaktů, propojení podnikatelů s veřejně prospěšnými aktivitami i studenty.
  2. Toulky regionální historií – přednášky o významných osobnostech z regionu z různých oblastí života (kultura, umění, sport). Program bude doplněn o soudobou tvorbu a představení nových talentů. Výlety do přírody nebo po památkách regionu.
  3. Inspirativní toulky – setkání s hosty. Neformální povídání s reprezentanty ze sféry TOP podnikatelů, politiků a osobností ze zahraničí. Přednášky s předními lektory o inovativních metodách v podnikání.
  4. Dny otevřených dveří – poznávejme se… Návštěvy ve vybraných regionálních firmách.
  5. Program Life Balance – program zaměřený na odpočinek s prezentací celostních léčebně-preventivních metod na upevnění zdraví

 

ČMA Regionální klub Střední Čechy byl založen v srpnu 2014. Až do května 2017 fungoval pod vedením Jana Žáčka a do července 2018 byl pod Terezou Prokešovou. V současné době je předsedkyní klubu Petra Misterková z VERDANT s.r.o.

 

Petra Misterková
Předsedkyně ČMA Regionálního klubu Střední Čechy

e-mail: petra.misterkova@verdant.cz

Petra Misterková absolvovala Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze s titulem JUDr. Už za studií působila na pozici právního a personálního manažera ve společnosti CertiCon a.s. Ve své kariéře pokračovala ve společnosti AB Facility a.s., kde působila na pozici Ředitelky právních vztahů a byla členem Top Managementu. Svojí téměř patnáctiletou kariéru v korporacích završila v roce 2017 získáním prestižního ocenění Podnikový právník roku v oblasti občanského práva a rovněž byla v témže roce zařazena na seznam 127 významných právniček, tzv. Královen českého práva.  Petra je v současné době partnerkou společnosti VERDANT s.r.o., která se zabývá krizovým a strategickým managementem, optimalizací firemních procesů a audity a projektovým řízením. Ve volném čase hraje golf a tráví čas se svými přáteli a rodinou. Žije v Praze.

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.