O klubu

ČMA Regionální klub Brno

Zobrazit akce klubu


fb_tlacitkoČMA Regionální klub Brno byl založen v říjnu 2012. Rok 2014 pro něj byl tzv. „restartem“, kdy vedení klubu převzal nový předseda a představuje následující směřování klubu:

Vize: “Při otevřené komunikaci se v příjemném prostředí rodí nové myšlenky a vztahy”

Poslání: “Naučit novou generaci manažerů vnímat a naslouchat”

Cíle:

  • setkání na kulturních akcích ( hudba, výtvarné umění ) doplněné besedou s výjimečnou osobností
  • setkání u kulatého stolu v debatě na dané téma
  • spolupráce s Klubem manažerek
  • poskytnout prostředí pro start-up kolegů ze Slovenska
  • podporovat projekt Technických mateřských škol a rozšířit technické vzdělání na všech úrovních

Cílová skupina: manažeři Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského kraje a kraje Vysočina.

Akce:
Ty budou velmi různorodé, bez pevného místa setkávání v jedné ” klubové místnosti “. Nebudou zaměřeny na témata, se kterými se běžně setkáváme v naší práci a budou otevřené i pro životní partnerky (partnery). Přehled proběhlých, ale i plánovaných akcí naleznete zde.

Těšíme se na inspirativní setkávání s Vámi.

 

.

.

 

Prohlašuji, že jsem členem ČMA a mám pro tento rok zaplacen členský příspěvek ČMA.